ఇంతవరకు నీవు

పాట రచయిత: బెన్నీ జాషువా
Lyricist: Benny Joshua

ఇంతవరకు నీవు – నన్ను నడిపించుటకు
నేనేమాత్రము నా జీవితం ఏ మాత్రము
ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరియించుటకు
నేనేమాత్రము మేము ఏ మాత్రము

నే చూచిన గొప్ప క్రియలు నీ చేతి బహుమానమే
నే చూచే ఘనకార్యములు నీ దయ వలెనే (2)       ||ఇంతవరకు||

ఎన్నుకొంటివే నన్ను ఎందుకని
హెచ్చించితివే నన్ను ఎందుకని (2)
మందను వెంటాడి తిరుగుచుంటినే (2)
సింహాసనం ఎక్కించి మైమరచితివే (2)       ||నే చూచిన||

నా ఆలోచనలన్ని చిన్నవని
నీ ఆలోచనల వలనే తెలుసుకొంటినే (2)
తాత్కాలిక సహాయము నే అడిగితినే (2)
యుగయుగాల ప్రణాళికలతో నను నింపితివే (2)       ||నే చూచిన||

Inthavaraku Neevu – Nannu Nadipinchutaku
Nenemaathramu Naa Jeevitham Ae Maathramu
Inthavaraku Neevu Nannu Bhariyinchutaku
Nenemaathramu Memu Ae Maathramu

Ne Choochina Goppa Kriyalu Nee Chethi Bahumaaname
Nee Chooche Ghana Kaaryamulu Nee Daya Valane (2)       ||Inthavaraku||

Ennukontive Nannu Endukani
Hechchinchithive Nannu Endukani (2)
Mandanu Ventaadi Thiruguchuntine (2)
Simhaasanam Ekkinchi Maimarachithive (2)      ||Ne Choochina||

Naa Aalochanalanni Chinnavani
Nee Aalochanala Valane Thelusukontine (2)
Thaathkaalika Sahaayamu Ne Adigithine (2)
Yugayugaala Pranaalikalatho Nanu Nimpithive (2)      ||Ne Choochina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply