యెహోవా నీ నామము

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది
ఆ…ఆ…ఆ… ఎంతో బలమైనది
యేసయ్య నీ నామము ఎంతో ఘనమైనది
ఆ…ఆ…ఆ…  ఎంతో ఘనమైనది         || యెహోవా ||

మోషే ప్రార్ధించగా మన్నాను కురిపించితివి (2)
యెహోషువా ప్రార్ధించగా సూర్యచంద్రుల నాపితివి (2)          || యెహోవా ||

నీ ప్రజల పక్షముగా యుద్దములు చేసిన దేవా (2)
అగ్నిలో పడవేసినా భయమేమి లేకుండిరి (2)                   || యెహోవా ||

సింహాల బోనుకైనా సంతోషముగా వెళ్ళిరి (2)
ప్రార్ధించిన వెంటనే రక్షించె నీ హస్తము (2)                        || యెహోవా ||

చెరసాలలో వేసినా సంకెళ్ళు బిగియించినా (2)
సంఘము ప్రార్ధించగా సంకెళ్ళు విడిపోయెను (2)               || యెహోవా ||

పౌలు సీలను బంధించి చెరసాలలో వేసినా (2)
పాటలతో ప్రార్ధించగా చెరసాల బ్రద్దలాయే (2)              ||యెహోవ||

Yehovaa Nee Naamamu Entho Balamainadi
Aa.. Aa.. Aa.. Entho Balamainadi
Yesayya Nee Naamamu Entho Ghanamainadi
Aa.. Aa.. Aa.. Entho Ghanamainadi        ||Yehovaa||

Moshe Praardhinchagaa
Mannaanu Kuripinchithivi (2)
Yehoshuva Praardhinchagaa
Suryachandrula Naapithivi (2)             ||Yehovaa||

Nee Prajala Pakshamugaa
Yudhdhamulu Chesina Devaa (2)
Agnilo Padavesinaa
Bhayamemiyu Lekundiri (2)                ||Yehova||

Simhaala Bonukainaa
Santoshamugaa Velliri (2)
Praardhinchina Ventane
Rakshinche Nee Hasthamu (2)         ||Yehovaa||

Cherasaalalo Vesinaa
Sankellu Bigiyinchinaa (2)
Sanghamu Praardhinchagaa
Sankellu Vidipoyenu (2)                    ||Yehovaa||

Paulu Seelanu Bandhinchi
Cherasaalalo Vesinaa (2)
Paatalatho Praardhinchagaa
Cherasaala Braddalaaye (2)                ||Yehovaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: