యేసయ్యా నీ నామమునే

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నీ నామమునే కీర్తించెదన్ (2)
నీ సన్నిధిలో నిత్యము
నిన్నారాధించెద యేసయ్యా (2)

ఆరాధనా నీకే (4)          ||యేసయ్యా నీ||

ఉన్నతమైనది అతి శ్రేష్టమైనది నీ నామము (2)
నను వెలుగుగా మార్చినది
నాకు జీవమునిచ్చినది (2)
నీ నామము.. నీ నామము         ||ఆరాధనా||

పరిశుధ్ధమైనది ప్రత్యేకమైనది నీ నామము (2)
నను నీతిగా మార్చినది
నను ఆత్మతో నింపినది (2)
నీ నామము.. నీ నామము         ||ఆరాధనా||

Yesayyaa Nee Naamamune Keerthinchedan (2)
Nee Sannidhilo Nithyamu
Ninnaaraadhincheda Yesayyaa (2)

Aaraadhana Neeke (4)            ||Yesayyaa Nee||

Unnathamainadi Athi Shreshtamainadi Nee Naamamu (2)
Nanu Veluguga Maarchinadi
Naaku Jeevamunichchinadi (2)
Nee Naamamu.. Nee Naamamu              ||Aaraadhana||

Parishudhdhamainadi Prathyekamainadi Nee Naamamu (2)
Nanu Neethiga Maarchinadi
Nanu Aathmatho Nimpinadi (2)
Nee Naamamu.. Nee Naamamu              ||Aaraadhana||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: