ఎవరూ లేక ఒంటరినై

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎవరూ లేక ఒంటరినై
అందరికి నే దూరమై (2)
అనాథగా నిలిచాను
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4)

స్నేహితులని నమ్మాను మోసం చేసారు
బంధువులని నమ్మాను ద్రోహం చేసారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4)            ||ఎవరు లేక||

నేనున్నాను నేనున్నానని అందరు అంటారు
కష్టాల్లో బాధల్లో తొలగిపోతారు (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4)       ||ఎవరు లేక||

చిరకాలం నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి
శాశ్వతమైన నీ ప్రేమ కలకాలం ఉండాలి (2)
దీనుడనై అంధుడనై
అనాథగా నే నిలిచాను (2)
నువ్వు రావాలేసయ్యా (4) ||ఎవరు లేక||

Evaru Leka Ontarinai
Andariki Ne Dooramai (2)
Anaathagaa Nilichaanu
Nuvvu Raavaalesayyaa (4)

Snehithulani Nammaanu Mosam Chesaaru
Bandhuvulani Nammaanu Droham Chesaaru (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4)          ||Evaru Leka||

Nenunnaanu Nenunnaanani Andaru Antaaru
Kashtaallo Baadhallo Tholagipothaaru (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4)       ||Evaru Leka||

Chirakaalam Nee Prema Kalakaalam Undaali
Shaashwathamaina Nee Prema Kalakaalam Undaali (2)
Deenudanai Andhudanai
Anaathagaa Ne Nilichaanu (2)
Nuvvu Raavaalesayyaa (4)         ||Evaru Leka||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: