కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు

పాట రచయిత:
Lyricist:

కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు – గుండెల్లో దిగులెందుకు
ఇక నీవు కలత చెందకు
నెమ్మది లేకున్నదా – గుండెల్లో గాయమైనదా
ఇక అవి ఉండబోవుగా
యేసే నీ రక్షణ – యేసే నీ నిరీక్షణ (2) ||కళ్ళల్లో||

హోరు గాలులు వీచగా – తుఫానులు చెలరేగగా
మాట మాత్రం సెలవీయగా నిమ్మలమాయేనుగా (2)
యేసే నీ నావికా భయము చెందకు నీవిక
యేసే నీ రక్షకా కలత చెందకు నీవిక ||కళ్ళల్లో||

కరువు ఖడ్గములొచ్చినా – నింద వేదన చుట్టినా
లోకమంతా ఏకమైనా భయము చెందకుమా (2)
యేసే నీ రక్షకా – దిగులు చెందకు నీవిక
యేసే విమోచకా – సంతసించుము నీవిక ||కళ్ళల్లో||

Kallallo Kanneerenduku – Gundello Digulenduku
Ika Neevu Kalatha Chendaku
Nemmadi Lekunnadaa – Gundello Gaayamainadaa
Ika Avi Undabovugaa
Yese Nee Rakshana – Yese Nee Nireekshana (2) ||Kallallo||

Horu Gaalulu Veechagaa – Thuphaanulu Chelaregagaa
Maata Maathram Selaveeyaga Nimmalamaayenuga (2)
Yese Nee Naavikaa Bhayamu Chendaku Neevika
Yese Nee Rakshakaa Kalatha Chendaku Neevika ||Kallallo||

Karuvu Khadgamulochchinaa – Ninda Vedana Chuttinaa
Lokamanthaa Ekamainaa Bhayamu Chendakumaa (2)
Yese Nee Rakshakaa – Digulu Chendaku Neevika
Yese Vimochakaa – Santhasinchumu Neevika ||Kallallo||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 5th Fret Chord (Am)
Am         C  G         Am
Kallallo Kanneerenduku – Gundello Digulenduku
     C    G   Am
Ika Neevu Kalatha Chendaku
        C   G         Em
Nemmadi Lekunnadaa – Gundello Gaayamainadaa
    F  G  Am 
Ika Avi Undabovugaa
     G     F    E    Am   
Yese Nee Rakshana – Yese Nee Nireekshana (2) ||Kallallo||
Am      C      Am      C 
Horu Gaalulu Veechagaa – Thuphaanulu Chelaregagaa
G       F      G      Am
Maata Maathram Selaveeyaga Nimmalamaayenuga (2)
     G    F        G  Am
Yese Nee Naavikaa Bhayamu Chendaku Neevika
     G     F        G  Am
Yese Nee Rakshakaa Kalatha Chendaku Neevika ||Kallallo||
Am       C      Am      C
Karuvu Khadgamulochchinaa – Ninda Vedana Chuttinaa
G       F    G      Am
Lokamanthaa Ekamainaa Bhayamu Chendakumaa (2)
     G      F        G  Am
Yese Nee Rakshakaa – Digulu Chendaku Neevika
   G      F       G  Am
Yese Vimochakaa – Santhasinchumu Neevika ||Kallallo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

 1. Thank you for the lyrics..it is helping many people to learn songs easily..Praise god,Amen

Leave a Reply

%d bloggers like this: