యేసు మంచి దేవుడు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు మంచి దేవుడు – ప్రేమగల దేవుడు
యేసు గొప్ప దేవుడు – పరలోకమిచ్చు నాథుడు (2)
ఎంత పాపినైననూ చెంత జేర్చుకోనును
చింతలన్ని బాపి శాంతినిచ్చును (2)       ||యేసు మంచి||

శాశ్వతమైన ప్రేమతో
నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు (2)
సిలువలో ప్రాణమును బలిగా ఇచ్చాడు
తన రక్తముతో నిన్ను నన్ను కొన్నాడు (2)       ||యేసు మంచి||

శాంతి సమాధానం మనకిచ్చాడు
సమతా మమత నేర్పించాడు (2)
మార్గము సత్యము జీవమైనాడు
మానవాళికే ప్రాణమైనాడు (2)       ||యేసు మంచి||

Yesu Manchi Devudu – Premagala Devudu
Yesu Goppa Devudu – Paralokamichchu Naathudu (2)
Entha Paapinainanuu Chentha Jerchukonunu
Chinthalanni Baapi Shaanthinichchunu (2)      ||Yesu Manchi||

Shaashwathamaina Prematho
Ninnu Nannu Preminchaadu (2)
Siluvalo Praanamunu Baligaa Ichchaadu
Thana Rakthamutho Ninnu Nannu Konnaadu (2)      ||Yesu Manchi||

Shaanthi Smaadhaanam Manakichchaadu
Samatha Mamatha Nerpinchaadu (2)
Maargamu Sathyamu Jeevamainaadu
Maanavaalike Praanamainaadu (2)       ||Yesu Manchi||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply