వీచే గాలుల్లో

పాట రచయిత:
Lyricist:


వీచే గాలుల్లో ప్రతి రూపం నీవే
నీవే నా మంచి యేసయ్యా
ప్రవహించే సెలయేరై రావా నీవు
జీవ నదిలా మము తాకు యేసయ్యా
నీవే నా ప్రాణము – నీవే నా సర్వము
నీతోనే కలిసుండాలి – నీలోనే నివసించాలి
నీలోనే తరియించాలి ప్రభు (2)
నా ప్రియ యేసు నా ప్రాణ నేస్తం
నీవు లేకుంటే నేను జీవించలేను (2)        ||వీచే గాలుల్లో||

ప్రేమించే నా ప్రాణం నీవే నా నేస్తం
కడవరకు కాపాడే నీవే నా దైవం
పోషించే నా తండ్రి నీవే ఆధారం
కరుణగల నీ మనసే నాకు చాలును
నీ మాటలే మాకు ఉజ్జీవం
నీ వాక్యమే జీవ చైతన్యం (2)        ||నా ప్రియ యేసు||

ప్రతి సమయం నే పాడే నీ ప్రేమ గీతం
ప్రతి హృదయం పాడాలి స్తుతి నైవేద్యమై
నే వెళ్ళే ప్రతి చోట చాటాలి నీ ప్రేమే
నీ సిలువ సాక్షినై నీ ప్రేమను చూపాలి
మా కోసమే నీవు మరణించి
పరలోకమే మాకు ఇచ్చావు (2)        ||నా ప్రియ యేసు||

Veeche Gaalullo Prathi Roopam Neeve
Neeve Naa Manchi Yesayyaa
Pravahinche Selayerai Raavaa Neevu
Jeeva Nadilaa Mamu Thaaku Yesayaa
Neeve Naa Praanamu – Neeve Naa Sarvamu
Neethone Kalisundaaali – Neelone Nivasinchaali
Neelone Thariyinchaali Prabhu (2)
Naa Priya Yesu Naa Praana Nestham
Neevu Lekunte Nenu Jeevinchalenu (2)         ||Veeche Gaalullo||

Preminche Naa Praanam Neeve Naa Nestham
Kadavaraku Kaapade Neeve Naa Daivam
Poshinche Naa Thandri Neeve Aadhaaram
Karunagala Nee Manase Naaku Chaalunu
Nee Maatale Maaku Ujjeevam
Nee Vaakyame Jeeva Chaithanyam (2)        ||Naa Priya Yesu||

Prathi Samayam Ne Paade Nee Prema Geetham
Prathi Hrudayam Paadaali Sthuthi Naivedyamai
Ne Velle Prathi Chota Chaataali Nee Preme
Nee Siluva Saakshinai Nee Premanu Choopaali
Maa Kosame Neevu Maraninchi
Paralokame Maaku Ichchaavu (2)     ||Naa Priya Yesu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: