నీ రక్త ధారలే

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

నీ రక్త ధారలే – మా జీవనాధారాము
నీ సిల్వ మార్గమే – మా మోక్ష భాగ్యము
ఓ సిల్వ రాజ – క్రీస్తు రాజ
నీతి రాజ – యేసు రాజ (2)

మాలోన పలికించు జీవన రాగము – నీ ఆర్తనాదములే
మాలోన వెలిగించు జీవన జ్యోతులు – నీ సిల్వ రూపమే        ||ఓ సిల్వ||

మమ్మును నడిపించు పరలోకమునకు – నీ సత్య వాక్యమే
పాపపు చీకట్లు పారద్రోలెను – నీ నీతి ప్రభావమే       ||ఓ సిల్వ||

నీ సిలువ మరణము మనుజాళికంత – కలిగించె రక్షణ
నీ మరణ విజయము జగమందు వెలుగొందు – క్రైస్తవ విజయమై        ||ఓ సిల్వ||

Nee Raktha Dhaarale – Maa Jeevanaadhaaraamu
Nee Silva Maargame – Maa Moksha Bhaagyamu
O Silva Raaja – Kreesthu Raaja
Neethi Raaja – Yesu Raaja (2)

Maalona Palikinchu Jeevana Raagamu Nee Aarthanaadamule
Maalona Veliginchu Jeevana Jyothulu Nee Silva Roopame   (2)      ||O Silva||

Mammunu Nadipinchu Paralokamunaku Nee Sathya Vaakyame
Paapapu Cheekatlu Paaradrolenu Nee Neethi Prabhaavame (2)       ||O Silva||

Nee Siluva Maranamu Manujaalikantha Kaliginche Rakshana
Nee Marana Vijayamu Jagamandu Velugondu Kraisthava Vijayamai (2)    ||O Silva||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply