యేసయ్యా నా యేసయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నా యేసయ్యా ఎపుడయ్యా నీ రాకడ
రమ్ము రమ్ము యేసునాథ వేగమె రారమ్ము
ఆమెన్ ఆమెన్ హల్లెలూయ ఆమెన్ హల్లెలూయ

చూచుటకెన్నో వింతలున్నవి ఈ భువిలోన
చూడగా ఎందరో ఘనులున్నారు ఈ ధరలోన
ఏమి చూచిన ఎవరిని చూచిన ఫలమేమి
నా కన్నులారా నిన్ను చూడాలి యేసయ్యా         ||రమ్ము||

నా రూపమే మారునంట నిన్ను చూచువేళ
నిన్ను పోలి ఉండెదనంట నీవు వచ్చు వేళ
అనంతమైన నీ రాజ్యమే నా స్వదేశమయ్యా
అందుండు సర్వ సంపదలన్నీ నా స్వంతమయ్యా       ||రమ్ము||

అమూల్యమైన రత్నములతో అలంకరించబడి
గొర్రెపిల్ల దీపకాంతితో ప్రకాశించుచున్న
అంధకారమే లేని ఆ దివ్యనగరమందు
అవధులు లేని ఆనందముతో నీతో నుండెదను          ||రమ్ము||

Yesayyaa Naa Yesayyaa Epudayyaa Nee Raakada
Rammu Rammu Yesunaatha Vegame Raarammu
Aamen Aamen Hallelooya Aamen Hallelooya

Choochutakenno Vinthalunnavi Ee Buvilona
Choodaga Endaro Ghanulunnaaru Ee Dharalona
Emi Choochina Evarini Choochina Phalamemi
Naa Kannulaaraa Ninnu Choodaali Yesayyaa          ||Rammu||

Naa Roopame Maarunanta Ninnu Choochu Vela
Ninnu Poli Undedananta Neevu Vachchu Vela
Ananthamaina Nee Raajyame Naa Swadeshamayyaa
Anddundu Sarva Sampadalanni Naa Swanthamayyaa         ||Rammu||

Amoolyamaina Rathnamulatho Alankarinchabadi
Gorrepilla Deepa Kaanthitho Prakashinchuchunna
Andhakaarame Leni Aa Divya Nagaramandu
Avadhulu Leni Aanandamutho Neetho Nundedanu          ||Rammu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply