స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)

పాట రచయిత: సి హెచ్ కుమార్ ప్రకాష్
Lyricist: Ch Kumar Prakash


స్తుతులకు పాత్రుడా – ఘనతకు అర్హుడా
మహిమ నాథుడా – యేసు నీకే వందనం (2)
అన్ని వేళలో ఎన్నో మేళ్లతో
మమ్ము బ్రోచిన యేసు నీకే వందనం (2)
వందనం వందనం యేసు నీకే వందనం (2)

నమ్మదగిన వాడా – యేసు నీకే వందనం
నీతిమంతుడా – యేసు నీకే వందనం (2)
ఆశ్రయ దుర్గమా – నా విమోచకా (2)         ||వందనం||

ప్రేమాపూర్ణుడా – యేసు నీకే వందనం
ప్రాణ నాథుడా – యేసు నీకే వందనం (2)
పాపరహితుడా – పావన నాథుడా (2)         ||వందనం||


Sthuthulaku Paathrudaa – Ghanathaku Arhudaa
Mahima Naathudaa – Yesu Neeke Vandanam (2)
Anni Velalo Enno Mellatho
Mammu Brochina Yesu Neeke Vandanam (2)
Vandanam Vandanam Yesu Neeke Vandanam (2)

Nammadagina Vaadaa – Yesu Neeke Vandanam
Neethimanthudaa – Yesu Neeke Vandanam (2)
Aashraya Durgamaa – Naa Vimochakaa (2)         ||Vandanam||

Premaapoornudaa – Yesu Neeke Vandanam
Praana Naathudaa – Yesu Neeke Vandanam (2)
Paaparahithudaa – Paavana Naathudaa (2)         ||Vandanam||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

  1. This Song is Written by me, Ch Kumar Prakash, from Visakhapatnam for Album Neeve Kaavaali-2 by Amar Paul Jayaraj.

Leave a Reply

%d bloggers like this: