Bethlahemulonantaa Sandadi

పాట రచయిత: డేనియల్ కళ్యాణపు
Lyricist: Daniel Kalyanapu


బెత్లహేములోనంటా – సందడి
పశువుల పాకలో – సందడి
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
పాటలు పాడేనంటా – సందడి (2)
రారాజు పుట్టెనని – సందడి
మా రాజు పుట్టెనని – సందడి (2)
చేసారంట సందడే సందడి
చేయబోదాము సందడే సందడి (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

అర్ధ రాత్రి వేళలో – సందడి
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
రక్షకుడు పుట్టెనని – సందడి
వార్తను తెలిపేనటా – సందడి (2)
చేసారంట సందడే సందడి
చెయ్యబోదాము సందడే సందడి
చేసారంట సందడే సందడి
చేయబోదాము సందడే సందడే సందడే సందడే సందడే
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

గొల్లలు వచ్చిరంటా – సందడి
మనసారా మ్రొక్కిరంటా – సందడి
అందాల బాలుడంటా – సందడి
అందరి దేవుడని – సందడి (2)
రారాజు పుట్టెనని – సందడి
మా రాజు పుట్టెనని – సందడి (2)
చేసారంట సందడే సందడి
చేయబోదాము సందడే సందడి (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

తారను చూచుకుంటూ – సందడి
జ్ఞానులు వచ్చారంటా – సందడి
పెట్టెలు తెచ్చారంటా – సందడి
కానుకలిచ్చారంటా – సందడి (2)
రారాజు పుట్టెనని – సందడి
మా రాజు పుట్టెనని – సందడి (2)
చేసారంట సందడే సందడి
చేయబోదాము సందడే సందడి (2)
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ..
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్ (2)


Bethlahemulnonta – Sandadi
Pashuvula Paakalo – Sandadi
Doothalu Vachchenanta – Sandadi
Paatalu Paadenanta – Sandadi (2)
Raaraaju Puttenani – Sandadi
Maa Raaju Puttenani – Sandadi (2)
Chesaaranta Sandade Sandadi
Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)
Happy Happy..
Happy Happy Christmas Christmas
Wish you a Happy Christmas
Merry Merry Christmas Christmas
Wish you a Merry Christmas

Ardha Raathri Velalo – Sandadi
Doothalu Vachchenantaa – Sandadi
Rakshakudu Puttenani – Sandadi
Vaarthanu Thelipenataa – Sandadi (2)
Chesaaranta Sandade Sandadi
Cheyyabodaamu Sandade Sandadi
Chesaaranta Sandade Sandadi
Cheyabodaamu Sandade Sandade Sandade Sandade Sandade
Happy Happy..
Happy Happy Christmas Christmas
Wish you a Happy Christmas
Merry Merry Christmas Christmas
Wish you a Merry Christmas

Gollalu Vachchirantaa – Sandadi
Manasaaraa Mrokkirantaa – Sandadi
Andaala Baaludantaa – Sandadi
Andari Devudani – Sandadi (2)
Raaraaju Puttenani – Sandadi
Maa Raaju Puttenani – Sandadi (2)
Chesaaranta Sandade Sandadi
Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)
Happy Happy..
Happy Happy Christmas Christmas
Wish you a Happy Christmas
Merry Merry Christmas Christmas
Wish you a Merry Christmas

Thaaranu Choochukuntu – Sandadi
Gnaanulu Vachchaarantaa – Sandadi
Pettelu Thechchaarantaa – Sandadi
Kaanukalichchaarantaa – Sandadi (2)
Raaraaju Puttenani – Sandadi
Maa Raaju Puttenani – Sandadi (2)
Chesaaranta Sandade Sandadi
Cheyabodaamu Sandade Sandadi (2)
Happy Happy..
Happy Happy Christmas Christmas
Wish you a Happy Christmas
Merry Merry Christmas Christmas
Wish you a Merry Christmas (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply