కీర్తి హల్లెలూయా

పాట రచయిత:
Lyricist:


కీర్తి హల్లెలూయా
గానం యేసు నామం మధురమిదే
నిత్యం స్తోత్రము ఈ ఘనునికే (2)
స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసు నామం – స్తుతి స్తుతి సజీవ నామం
స్తుతి స్తుతి ఉజ్జీవ నామం – ఈ గానము శ్రీ యేసుకే
స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసు నామం – స్తుతి స్తుతి సజీవ నామం
స్తుతి స్తుతి ఉజ్జీవ నామం – ఈ స్తోత్రము మా క్రీస్తుకే

ప్రయాసే లేదుగా – యేసే తోడుగా
మాతో నడువగా – భయమే లేదుగా        ||స్తుతి||

క్రీస్తుని వేడగా – మార్గం తానేగా
సత్యం రూఢిగా – జీవం నీయగా        ||స్తుతి||


Keerthi Hallelooyaa
Gaanam Yesu Naamam Madhuramide
Nithyam Sthothramu Ee Ghanunike (2)
Sthuthi Sthuthi Shree Yesu Naamam – Sthuthi Sthuthi Sajeeva Naamam
Sthuthi Sthuthi Ujjeeva Naamam – Ee Gaanamu Shree Yesuke
Sthuthi Sthuthi Shree Yesu Naamam – Sthuthi Sthuthi Sajeeva Naamam
Sthuthi Sthuthi Ujjeeva Naamam – Ee Sthothramu Maa Kreesthuke

Prayaase Ledugaa – Yese Thodugaa
Maatho Naduvagaa – Bhayame Ledugaa        ||Sthuthi||

Kreesthuni Vedagaa – Maargam Thaanegaa
Sathyam Roodigaa – Jeevam Neeyagaa          ||Sthuthi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply