నీ జీవితములో

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో ఒకసారి యోచించవా
ఈనాడే నీవు ప్రభు యేసుకొరకు నీ హృదయమర్పించవా (2)     ||నీ జీవితములో||

నీ తల్లి గర్భాన నీవుండినపుడే
నిను చూచే ప్రభు కన్నులు (2)
యోచించలేవా ఏ రీతి నిన్ను
నిర్మించే తన చేతులు (2)         ||నీ జీవితములో||

నీలోనే తాను నివసింపగోరి
దినమెల్ల చేజాచెను (2)
హృదయంపు తలుపు తెరువంగ లేవా
యేసు ప్రవేశింపను (2)         ||నీ జీవితములో||

తన చేతులందు రుధిరంపు ధారల్
స్రవియించే నీకోసమే (2)
భరియించె శిక్ష నీకోసమేగా
ఒకసారి గమనించావా (2)         ||నీ జీవితములో||

ప్రభు యేసు నిన్ను సంధించునట్టి
సమయంబు యీనాడేగా (2)
ఈ చోటనుండి ప్రభు యేసు లేక
పోబోకుమో సోదరా
ఈ చోటనుండి ప్రభు యేసు లేక
పోబోకుమో సోదరీ         ||నీ జీవితములో||

Nee Jeevithamulo Gamyambu Edo Okasaari Yochinchavaa
Eenaade Neevu Prabhu Yesu Koraku Nee Hrudayamarpinchavaa – (2)    ||Nee Jeevithamulo||

Nee Thalli Garbhaana Neevundinapude
Ninu Chooche Prabhu Kannulu (2)
Yochinchinaavaa Ae Reethi Ninnu
Nirminche Thana Chethulu (2)    ||Nee Jeevithamulo||

Neelone Thaanu Nivasimpagori
Dinamella Chejaachenu (2)
Hrudayampu Thalupu Theruvanga Levaa
Yesu Praveshimpanu (2)    ||Nee Jeevithamulo||

Thana Chethulandu Rudhirampu Dhaaral
Sraviyinche Nee Kosame (2)
Bhariyinche Shiksha Nee Kosamegaa
Okasaari Gamaninchavaa (2)    ||Nee Jeevithamulo||

Prabhu Yesu Ninnu Sandhinchunatti
Samayambu Eenaadegaa (2)
Ee Chota Nundi Prabhu Yesu Leka
Pobokumo Sodaree
Ee Chota Nundi Prabhu Yesu Leka
Pobokumo Sodaraa    ||Nee Jeevithamulo||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 1st Fret 
C    Am   C    Am C7        G      
Nee Jeevithamulo Gamyambu Edo Okasaari Yochinchavaa
    Dm  G      Dm   G          C 
Eenaade Neevu Prabhu Yesu Koraku Nee Hrudayamarpinchavaa – (2)  ||Nee Jeevithamulo||
C     Am    F    Dm
Nee Thalli Garbhaana Neevundinapude
G            C
Ninu Chooche Prabhu Kannulu (2)
C    E   F     Dm
Yochinchinaavaa Ae Reethi Ninnu
G           C
Nirminche Thana Chethulu (2)  ||Nee Jeevithamulo||
C     Am  F    Dm
Neelone Thaanu Nivasimpagori
G         C
Dinamella Chejaachenu (2)
C      E   F     Dm
Hrudayampu Thalupu Theruvanga Levaa
G        C
Yesu Praveshimpanu (2)  ||Nee Jeevithamulo||
C     Am   F     Dm
Thana Chethulandu Rudhirampu Dhaaral
G          C
Sraviyinche Nee Kosame (2)
C      E    F    Dm
Bhariyinche Shiksha Nee Kosamegaa
G         C
Okasaari Gamaninchavaa (2)  ||Nee Jeevithamulo||
C      Am     F    Dm
Prabhu Yesu Ninnu Sandhinchunatti
G         C
Samayambu Eenaadegaa (2)
C    E   F     Dm
Ee Chota Nundi Prabhu Yesu Leka
G       C
Pobokumo Sodaree
C    E   F     Dm
Ee Chota Nundi Prabhu Yesu Leka
G       C
Pobokumo Sodaraa  ||Nee Jeevithamulo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply