ప్రభు హస్తం నాపై నుంది

పాట రచయిత:
Lyricist:


ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
రవ్వంతయూ భయమే లేదు (2)

ఎత్తుకొనున్ నన్ను హత్తుకొనున్
అంతము వరకు నడిపించును (2)        ||ప్రభు||

తినిపించును నన్ను లాలించున్
విరోధి రాగా ఎత్తుకొనున్ (2)        ||ప్రభు||

రక్తముతో శుద్ధి చేయును
రక్షణతో అలంకరించున్ (2)        ||ప్రభు||

అపహరింపలేరండి
ఎవ్వరి వల్ల కాదండి (2)        ||ప్రభు||

హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)


Prabhu Hastham Naapai Nundi
Ravvanthayu Bhayame Ledu (2)

Etthukonun Nannu Hatthukonun
Anthamu Varaku Nadipinchunu (2)          ||Prabhu||

Thinipinchunu Nannu Laalinchun
Virodhi Raagaa Etthukonun (2)          ||Prabhu||

Rakthamutho Shuddhi Cheyunu
Rakshanatho Alankarinchun (2)          ||Prabhu||

Apaharimpalerandi
Evvari Valla Kaadandi (2)          ||Prabhu||

Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply