యేసయ్య మాట విలువైన మాట

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్య మాట విలువైన మాట
వినిపించుకోవా సోదరా
వినిపించుకోవా సోదరీ (2)
నీ గుండెలోన ముద్రించుకోవా
ఏ నాటికైనా గమనించలేవా
గమనించుము పాటించుము ప్రచురించుము
నిన్నూవలె నీ పొరుగువారిని
ప్రేమించమని ప్రేమించమని         ||యేసయ్య||

ఆత్మవిషయమై దీనులైన వారు ధన్యులని చెప్పిన మాట
నీతివిషయమై ఆకలిగొనువారు ధన్యులని చెప్పిన మాట
కనికరము గలవారు – హృదయశుద్ది గలవారు (2)
సమాధానపడువారు – సాత్వికులు ధన్యులని (2)
దుఃఖపడువారు ధన్యులని చెప్పిన మాట          ||యేసయ్య||

నరహంతకులు కోపపడువారు నరకాగ్నికి లోనగుదురని
అపహారకులు వ్యభిచరించువారు నరకములో పడిపోదురని
కుడిచెంప నిను కొడితే – ఎడమ చెంప చూపుమని (2)
అప్పడుగగోరువారికి నీ ముఖము త్రిప్పకుము (2)
నీ శత్రువులను ద్వేషించక ప్రేమించమని         ||యేసయ్య||


Yesayya Maata Viluvaina Maata
Vinipinchukova Sodaraa
Vinipinchukovaa Sodaree (2)
Nee Gundelona Mudrinchukovaa
Ae Naatikainaa Gamaninchalevaa
Gamaninchumu Paatinchumu Prachurinchumu
Ninnu Vale Nee Porugu Vaarini
Preminchumani Preminchumani         ||Yesayya||

Aathma Vishayamai Deenulaina Vaaru Dhanyulani Cheppina Maata
Neethi Vishayamai Aakaligonu Vaaru Dhanyulani Cheppina Maata
Kanikaramu Galavaaru – Hrudaya Shuddhi Galavaaru (2)
Samaadhaana Paduvaaru – Saathvikulu Dhanyulani (2)
Dukha Paduvaaru Dhanyulani Cheppina Maata        ||Yesayya||

Nara Hanthakulu Kopapaduvaaru Narakaagniki Lonagudurani
Apahaarakulu Vyabhicharinchu Vaaru Narakamulo Padipodurani
Kudi Chempa Ninu Kodithe – Edama Chempa Choopumani (2)
Appaduga Goruvaariki Nee Mukhamu Thrippakumu (2)
Nee Shathruvulanu Dweshinchaka Preminchumani        ||Yesayya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply