యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం

పాట రచయిత: సాయారం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu


యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
పరమునకు మనమే వారసులం (2)
ప్రేమ పంచిన దేవుని శిష్యులం
ఎదురు బెదురూ ఎరుగని వారలం (2)

కారు చీకటి కమ్మిన లోకము
కాదు మన ప్రభువుకు సమ్మతము
ఆత్మలు నశియించుట ఘోరము
వారి రక్షణయే మన భారము (2)
వెలుగే మనమని సెలవిచ్ఛేనని
అప్పగించిన పని జరిగింతుము (2)      ||ప్రేమ పంచిన||

వలదు నీ మదిలో సందేహము
ప్రభువే పెంచునుగా నీ జ్ఞానము
తగిన రీతి తలాంతులు నొసగును
నిన్ను అద్భుత పాత్రగా మలచును (2)
నీకు భారము మదిలో మెదిలితే
ప్రభువే మార్గము చేయును సరళము (2)      ||ప్రేమ పంచిన||

నీవు పొందిన సువార్త ఫలము
ఇతరులకు పంచుటయే ఘనము
సాక్ష్యమును చాటించే ధైర్యము
లోకమునకు చూపించును నిజము (2)
కోత ఎంతగ ఉంది విరివిగా
కోయుదాము ప్రభు పనివారుగా (2)      ||ప్రేమ పంచిన||


Yesu Raajyamunaku Sainikulam
Paramunaku Maname Vaarasulam (2)
Prema Panchina Devuni Shishyulam
Eduru Beduru Erugani Vaaralam (2)

Kaaru Cheekati Kammina Lokamu
Kaadu Mana Prabhuvuku Sammathamu
Aathmalu Nashiyinchuta Ghoramu
Vaari Rakshanaye Mana Bhaaramu (2)
Veluge Manamani Selavichchenani
Appaginchina Pani Jariginthumu (2)        ||Prema Panchina||

Valadu Nee Madilo Sandehamu
Prabhuve Penchunugaa Nee Gnaanamu
Thagina Reethi Thalaanthula Nosaganu
Ninnu Adbhutha Paathraga Malachunu (2)
Neeku Bhaaramu Madilo Medilithe
Prabhuve Maargamu Cheyunu Saralamu (2)        ||Prema Panchina||

Neevu Pondina Suvaartha Phalamu
Itharulaku Panchutayae Ghanamu
Saakshyamunu Chaatinche Dhairyamu
Lokamunaku Choopinchunu Nijamu (2)
Kotha Enthaga Undi Virivigaa
Koyudaamu Prabhu Panivaarugaa (2)        ||Prema Panchina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply