కానెన్నడు నేను అనాథను

పాట రచయిత:
Lyricist:


కానెన్నడు నేను అనాథను
అయ్య కానెన్నడు నేను అనాథను (2)
(నా) కన్నీరు తుడచువాడా
నేనున్నానని అనువాడా (2)      ||కానెన్నడు||

అమ్మ నాన్న దూరమైనా
బంధువులే వెలివేసినా (2)
నా అమ్మ నాన్న నీవే యేసయ్యా
నా తోడు నీడ నీవే యేసయ్య (2)      ||కానెన్నడు||

వెక్కి వెక్కి ఏడుపొచ్చినా
వెక్కిరింతల పాలైనా (2)
నా కన్నీరు తుడచువాడా
నేనున్నానని అనువాడా (2)      ||కానెన్నడు||

వ్యాధి బాధలవరించినా
రోగములతో కృంగదీసినా (2)
నా వైద్యుడవు నీవే యేసయ్యా
నన్ను స్వస్థపరచువాడవు నీవే (2)      ||కానెన్నడు||


Kaanennadu Nenu Anaathanu
Ayya Kaanennadu Nenu Anaathanu (2)
(Naa) Kanneeru Thudachuvaadaa
Nenunnaanani Anuvaadaa (2)         ||Kaanennadu||

Amma Naanna Dooramainaa
Bandhuvule Velivesinaa (2)
Naa Amma Naanna Neeve Yesayyaa
Naa Thodu Needa Neeve Yesayaa (2)         ||Kaanennadu||

Vekki Vekki Edupochchinaa
Vekkirinthala Palainaa (2)
Naa Kanneeru Thudachuvaadaa
Nenunnaanani Anuvaadaa (2)         ||Kaanennadu||

Vyaadhi Baadhalaavarinchinaa
Rogamulatho Krungadeesinaa (2)
Naa Vaidyudavu Neeve Yesayyaa
Nannu Swasthaparachuvaadavu Neeve (2)         ||Kaanennadu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply