పాడనా మౌనముగానే

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


పాడనా మౌనముగానే స్తుతి కీర్తన
చూడనా ఊరకనే నిలిచి నీ పరాక్రమ కార్యములు (2)
యేసయ్యా నీతో సహజీవనము
నా ఆశలు తీర్చి తృప్తిపరచెనే(2)         ||పాడనా||

ప్రతి ఉదయమున నీ కృపలో నేను ఉల్లసింతునే
నీ రక్తాభిషేకము కడిగెనే
నా ప్రాణాత్మ శరీరమును (2)
నా విమోచన గానము నీవే
నా రక్షణ శృంగము నీవే (2)         ||పాడనా||

దీర్ఘశాంతము నీ కాడిని మోయుచు నేర్చుకుందునే
నీ ప్రశాంత పవనాలు అణచెనే
నా వ్యామోహపు పొంగులన్నియు (2)
నా ఓదార్పు నిధివి నీవే
నా ఆనంద క్షేత్రము నీవే (2)         ||పాడనా||

నా ఆలయమై నీ మహిమను నేను కప్పుకొంటిని
నీ తైలాభిషేకము నిండెనే
నా అంతరంగమంతయును (2)
నా మానస వీణవు నీవే
నా ఆరాధన పల్లకి నీవే (2)         ||పాడనా||


Paadanaa Mounamugaane Sthuthi Keerthana
Choodanaa Oorakane Nilachi Nee Paraakrama Kaaryamulu (2)
Yesayyaa Neetho Sahajeevanamu
Naa Aashalu Theerchi Thrupthiparachene (2)        ||Paadanaa||

Prathi Udayamuna Nee Krupalo Nenu Ullasinthune
Nee Rakthaabhishekamu Kadigene
Naa Praanaathma Shareeramunu (2)
Naa Vimochana Gaanamu Neeve
Naa Rakshana Shrungamu Neeve (2)        ||Paadanaa||

Deerghashaanthamu Nee Kaadini Moyuchu Nerchukundune
Nee Prashaantha Pavanaalu Anachene
Naa Vyaamohapu Pongulanniyu (2)
Naa Odaarpu Nidhivi Neeve
Naa Aananda Kshethramu Neeve (2)        ||Paadanaa||

Naa Aalayamai Nee Mahimanu Nenu Kappukontini
Nee Thailaabhishekamu Nindene
Naa Antharangamanthayunu (2)
Naa Maanasa Veenavu Neeve
Naa Aaraadhana Pallaki Neeve (2)        ||Paadanaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply