నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
నీ సేవకై నే అర్పింతును (2)

నీ మహిమను నేను అనుభవించుటకు
నను కలుగజేసియున్నావు దేవా (2)
నీ నామమును మహిమ పరచు
బ్రతుకు నాకనుగ్రహించు (2)           ||నా జీవితం||

కీర్తింతును నా దేవుని నే
ఉన్నంత కాలం (2)
తేజోమయా నా దైవమా
నీ కీర్తిని వర్ణించెద (2)           ||నా జీవితం||


Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
Nee Sevakai Ne Arpinthunu (2)

Nee Mahimanu Nenu Anubhavinchutaku
Nanu Kalugajesiyunnaavu Devaa (2)
Nee Naamamunu Mahima Parachu
Brathuku Naakanugrahinchu (2)         ||Naa Jeevitham||

Keerthinthunu Naa Devuni Ne
Unnantha Kaalam (2)
Thejomayaa Naa Daivamaa
Nee Keerthini Varnincheda (2)         ||Naa Jeevitham||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply