యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన నీవే కదా (2)
విశ్వమంతా నీ నామము ఘణనీయము (2)         ||యేసయ్యా||

నీవు కనిపించని రోజున
ఒక క్షణమొక యుగముగా మారెనే (2)
నీవు నడిపించిన రోజున
యుగయుగాల తలపు మది నిండెనే (2)
యుగయుగాల తలపు మది నిండెనే          ||యేసయ్యా||

నీవు మాట్లాడని రోజున
నా కనులకు నిద్దుర కరువాయెనే (2)
నీవు పెదవిప్పిన రోజున
నీ సన్నిధి పచ్చిక బయలాయెనే (2)
నీ సన్నిధి పచ్చిక బయలాయెనే          ||యేసయ్యా||

నీవు వరునిగా విచ్చేయి వేళ
నా తలపుల పంట పండునే (2)
వధువునై నేను నిను చేరగా
యుగయుగాలు నన్నేలు కొందువనే (2)
యుగయుగాలు నన్నేలు కొందువనే          ||యేసయ్యా||


Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana Neeve Kadaa (2)
Vishwamanthaa Nee Naamamu Ghananeeyamu (2)        ||Yesayyaa||

Neevu Kanipinchani Rojuna
Oka Kshanamoka Yugamugaa Maarene (2)
Neevu Nadipinchina Rojuna
Yugayugaala Thalapu Madi Nindene (2)
Yugayugaala Thalapu Madi Nindene        ||Yesayyaa||

Neevu Maatlaadani Rojuna
Naa Kanulaku Niddura Karuvaayene (2)
Neevu Pedavippina Rojuna
Nee Sannidhi Pachchika Bayalaayene (2)
Nee Sannidhi Pachchika Bayalaayene         ||Yesayyaa||

Neevu Varunigaa Vichcheyu Vela
Naa Thalapula Panta Pandune (2)
Vadhuvunai Nenu Ninu Cheragaa
Yugayugaalu Nannelu Konduvane (2)
Yugayugaalu Nannelu Konduvane          ||Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply