కరుణించుము మము పరమ పితా

పాట రచయిత:
Lyricist:


కరుణించుము మము పరమ పితా
శరణం నీవే ప్రభు యేసా (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా

యెరూషలేము చుట్టూను – పర్వతములు ఉంచిన దేవా
పరిశుద్ధుల చుట్టును నీవే – నిరతము నుందు నంటివిగా          ||హల్లెలూయా||

రాత్రిలో కలుగు భయమేమి – రాకుండ జేయుచుండెదవు
రాత్రిలో నీ హస్తముతో – రయముగ కప్పుము ప్రియ తండ్రి          ||హల్లెలూయా||

రథమును గుఱ్ఱము రౌతులను – రాత్రిలో చుట్టిరి సిరియనులు
రథమును అగ్ని గుఱ్ఱములన్ – రక్షణగా ఉంచిన దేవా          ||హల్లెలూయా||

అర్ధ రాత్రిలో యాకోబు – అడవిలో నిద్రించిన గాని
ప్రార్ధన చేయుట నేర్పితివి – పరలోక ద్వారము చూపితివి          ||హల్లెలూయా||


Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
Sharanam Neeve Prabhu Yesaa (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa

Yerushalemu Chuttoonu – Parvathamulu Unchina Devaa
Parishuddhula Chuttunu Neeve – Nirathamu Nundu Nantivigaa            ||Hallelooyaa||

Raathrilo Kalugu Bhayamemi – Raakunda Jeyuchundedavu
Raathrilo Nee Hasthamutho – Rayamuga Kappumu Priya Thandri            ||Hallelooyaa||

Rathamunu Gurramu Routhulanu – Raathrilo Chuttiri Siriyanulu
Rathamunu Agni Gurramulan – Rakshanagaa Unchina Devaaa            ||Hallelooyaa||

Ardha Raathrilo Yaakobu – Adavilo Nidrinchina Gaani
Praardhana Cheyuta Nerpithivi – Paraloka Dwaaramu Choopithivi            ||Hallelooyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply