వినుమా యేసుని జననము

పాట రచయిత:
Lyricist:


వినుమా యేసుని జననము
కనుమా కన్య గర్భమందున (2)
పరమ దేవుని లేఖనము (2)
నెరవేరే గైకొనుమా (2)
ఆనందం విరసిల్లె జనమంతా
సంతోషం కలిగెను మనకంతా
సౌభాగ్యం ప్రణవిల్లె ప్రభుచెంత
చిరజీవం దిగివచ్చె భువికంతా      ||వినుమా||

గొల్లలొచ్చె దూతద్వారా సాగిలపడి మ్రొక్కిరంట
చుక్కచూచి జ్ఞానులువచ్చిరి యేసును చూచి కానుకలిచ్చిరి
మనకోసం పుట్టెనంట పశువుల పాకలోన
ఎంత మస్తు దేవుడన్న రక్షణనే తెచ్చెనన్నా    ||వినుమా||

పాపులనంతా రక్షింపగా
పరమును విడిచె యేసు (2)
దీనులకంతా శుభవార్తేగా (2)
నడువంగ ప్రభువైపునకు (2)      ||ఆనందం||

అదిగో సర్వలోక రక్షకుడు
దివినుండి దిగివచ్చినాఁడురా (2)
చూడుము యేసుని దివ్యమోమును (2)
రుచియించు ప్రభుని ప్రేమను (2)      ||ఆనందం||

Vinumaa Yesuni Jananamu
Kanumaa Kanya Garbhamanduna (2)
Parama Devuni Lekhanamu (2)
Neravere Gaikonumaa (2)
Aanandam Virasille Janamanthaa
Santhosham Kaligenu Manakanthaa
Soubhaagyam Pranaville Prabhu Chentha
Chirajeevam Digi Vachche Bhuvikanthaa         ||Vinumaa||

Gollalochche Dootha Dwaaraa – Saagilapadi Mrokkiranta
Chukka Choochi Gnaanulu Vachchiri – Yesunu Choochi Kaanukalichchiri
Manakosam Puttenanta – Pashuvula Paakalona
Entha Masthu Devudanna – Rakshanane Thechchenannaa       ||Vinumaa||

Paapulananthaa Rakshimpagaa
Paramunu Vidiche Yesu (2)
Deenulakanthaa Shubhavaarthegaa (2)
Naduvanga Prabhu Vaipunaku (2)        ||Aanandam||

Adigo Sarvaloka Rakshakudu
Divinundi Digi Vachchinaaduraa (2)
Choodumu Yesuni Divya Momunu (2)
Ruchiyinchu Prabhuni Premanu (2)        ||Aanandam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply