క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:

క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా నేడు
రక్షణ తెచ్చిందయ్యా చూడు (2)
ఆనందం వెల్లి విరిసే
జగతిలో జ్యోతిగా నేడు (2)
క్రీస్తుకు ఆరాధన – ప్రభవుకు స్తోత్రార్పణ
యేసుకు చెల్లించెదం – హల్లెలూయా హల్లెలూయా        ||క్రిస్మస్||

లోక పాపం తొలగింప
జీవితాలను వెలిగింప (2)
ఈ లోకానికి వచ్చెనండి ప్రభువు
విడుదల కలిగించె మనకు (2)       ||క్రీస్తుకు||

యేసుకు మనలో చోటిస్తే
మానమొక తారగ కనిపిస్తాం (2)
పరలోక మార్గం క్రీస్తే
సమస్తము ఆయనకు అర్పిద్దాం (2)       ||క్రీస్తుకు||

Christmas Vachchindayyaa Nedu
Rakshana Thechchindayyaa Choodu (2)
Aanandam Velli Virise
Jagathilo Jyothigaa Nedu (2)
Kreesthuku Aaraadhana – Prabhvuku Sthothraarpana
Yesuku Chellinchedam – Hallelooyaa Hallelooyaa        ||Christmas||

Loka Paapam Tholagimpa
Jeevithaalanu Veligimpa (2)
Ee Lokaaniki Vachchenandi Prabhuvu
Vidudala Kaliginche Manaku (2)          ||Kreesthuku||

Yesuku Manalo Chotisthe
Manamoka Thaaraga Kanipisthaam (2)
Paraloka Maargam Kreesthe
Samasthamu Aayanaku Arpiddaam (2)          ||Kreesthuku||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply