నా గీతారాధనలో

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా గీతారాధనలో యేసయ్యా నీ కృప ఆధారమే
నా ఆవేదనలలో జనించెనే నీ కృపాదారణ – (2)        ||నా గీతా||

నీ కృప నాలో వ్యర్ధము కాలేదు – నీ కృపా వాక్యమే
చేదైన వేరు ఏదైన నాలో – మొలవనివ్వలేదులే (2)
నీ కృప నాలో అత్యున్నతమై
నీతో నన్ను అంటు కట్టెనే (2)        ||నా గీతా||

చేనిలోని పైరు చేతికి రాకున్నా – ఫలములన్ని రాలిపోయినా
సిరి సంపదలన్ని దూరమై పోయినా – నేను చలించనులే (2)
నిశ్చలమైన రాజ్యము కొరకే
ఎల్లవేళలా నిన్నే ఆరాధింతునే (2)        ||నా గీతా||

ఆత్మాభిషేకం నీ ప్రేమ నాలో – నిండుగా కుమ్మరించెనే
ఆత్మ ఫలములెన్నో మెండుగ నాలో – ఫలింపజేసెనే (2)
ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించుచు
నే వేచియుందునే నీ రాకడకై (2)        ||నా గీతా||

Naa Geethaaraadhanalo Yesayyaa Nee Krupa Aadhaarame
Naa Aavedanalalo Janinchene Nee Krupaadarana – (2)        ||Naa Geethaa||

Nee Krupa Naalo Vyardhamu Kaaledu – Nee Krupaa Vaakyame
Chedaina Veru Edaina Naalo – Molavanivvaledule (2)
Nee Krupa Naalo Athyunnathamai
Neetho Nannu Antu Kattene (2)        ||Naa Geethaa||

Cheniloni Pairu Chethiki Raakunnaa – Phalamulanni Raalipoyinaa
Siri Sampadalanni Dooramai Poyinaa – Nenu Chalinchanule (2)
Nischalamaina Raajyamu Korake
Ellavelalaa Ninne Aaraadhinthune (2)        ||Naa Geethaa||

Aathmaabhishekam Nee Prema Naalo – Nindugaa Kummarinchene
Aathma Phlamulenno Menduga Naalo – Phalimpajesene (2)
Aathmatho Sathyamutho Aaraadhinchuchu
Ne Vechiyundune Nee Raakadakai (2)        ||Naa Geethaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: