మార్పులేని తండ్రివి

పాట రచయిత:
Lyricist:


మార్పులేని తండ్రివి నీవే
చేయి వీడని స్నేహితుడవు నీవే (2)
వాక్యమై నను నడిపించే
ఆత్మయై నను ఓదార్చే (2)
యెహోవా రఫా యెహోవా యీరే
యెహోవా షాలోమ్ యెహోవా నిస్సీ
యెహోవా షమ్మా ఎలోహిం యావే

ఆకాశము భూమియు
గతియించినా గతియించనీ (2)
మారని నీ వాక్యమే
నను నడుపును సదా
మారని నీ మాటలే
నను నిలుపును సదా       ||యెహోవా||

వాగ్ధానము నెరవేర్చుచు
నా రక్షణకరుడైతివి (2)
తండ్రి అని పిలిచినా
పలికెడి ప్రేమా (2)       ||యెహోవా||

Maarpuleni Thandrivi Neeve
Cheyi Veedani Snehithudavu Neeve (2)
Vaakyamai Nanu Nadipinche
Aathmayai Nanu Odaarche (2)
Yehovaa Raphaa Yehovaa Eere
Yehovaa Shaalom Yehovaa Nissy
Yehovaa Shammaa Elohim Yaave

Aakaashamu Bhoomiyu
Gathiyinchinaa Gathiyinchani (2)
Maarani Nee Vaakyame
Nanu Nadupunu Sadaa
Maarani Nee Maatale
Nanu Nilupunu Sadaa         ||Yehovaa||

Vaagdhaanamu Neraverchuchu
Naa Rakshanakarudaithivi (2)
Thandri Ani Pilachinaa
Palikedi Premaa (2)         ||Yehovaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply