సిలువలో నీ ప్రేమ

పాట రచయిత:
Lyricist:


సిలువలో నీ ప్రేమ – పాపము తీసేనయ్యా
మరణము చెరలో నుండి – నను విడిపించేనయ్యా (2)
ఘోర పాపిని నేను – పరిశుద్ధుని చేసితివి
నిత్యజీవములో నన్ను – నిలుపుటకు బలి అయితివి (2)      ||సిలువలో||

తాళలేని నీ తాపం – తొలగించెను నాదు శాపం
నలిగినట్టి నీ రూపం – ఇచ్చేను నాకు స్వరూపం (2)
నను విడిపించుటకు – విలువను విడిచితివి
పరమును చేర్చుటకు – మహిమను మరిచితివి (2)     ||ఘోర పాపిని||

దైవ తనయుని దేహం – మోసింది చేయని నేరం
కడిగేందుకు నా దోషం – చిందించె నిలువునా రుధిరం (2)
నను కాపాడుటకు – రొట్టెగా విరిగితివి
మరణము దాటుటకు – బలిగా మారితివి (2)     ||ఘోర పాపిని||

అధముడయినట్టి నేను – నీ ప్రేమ అర్హుడను కాను
పొగిడి నిన్ను ప్రతి క్షణము – తీర్చలేను నీ ఋణము (2)
నిను చాటించుటకు – వెలుగై సాగెదను
ప్రేమను పంచుటకై – ఉప్పుగ నిలిచెదను (2)     ||ఘోర పాపిని||

Siluvalo Nee Prema – Paapamu Theesenayyaa
Maranamu Cheralo Nundi – Nanu Vidipinchenayyaa (2)
Ghora Paapini Nenu – Parishuddhuni Chesithivi
Nithya Jeevamulo Nannu – Niluputaku Bali Aithivi (2)    ||Siluvalo||

Thaalaleni Nee Thaapam – Tholaginchenu Naadhu Shaapam
Naliginatti Nee Roopam – Ichchenu Naaku Swaroopam (2)
Nanu Vidipinchutaku – Viluvanu Vidichithivi
Paramunu Cherchutaku – Mahimanu Marichithivi (2)     ||Ghora Paapini||

Daiva Thanayuni Deham – Mosindi Cheyani Neram
Kadigendhuku Naa Dosham – Chindinche Niluvunaa Rudhiram (2)
Nanu Kaapaadutaku – Rottegaa Virigithivi
Maranamu Dhaatutaku – Baligaa Maarithivi (2)     ||Ghora Paapini||

Adhamudainatti Nenu – Nee Prema Arhudanu Kaanu
Pogidi Ninnu Prathi Kshanamu – Theerchalenu Nee Runamu (2)
Ninu Chaatinchutaku – Velugai Saagedhanu
Premanu Panchutakai – Uppuga Nilichedhanu (2)     ||Ghora Paapini||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply