నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని – నీకై వెలిగించెనే యేసయ్యా
నీ కృప సెలయేరులా – నాలో ప్రవహించెనే (2)
నన్ను క్షమియించెనే – నన్ను కరుణించెనే
నన్ను స్థిరపరచెనే – నన్ను ఘనపరచెనే (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా ఓ మెస్సయ్యా (2)

నేను నిన్ను విడచిననూ – నీవు నన్ను విడువలేదయ్యా
దారి తప్పి తొలగిననూ – నీ దారిలో నను చేర్చినావయ్యా (2)
ఏమివ్వగలను నీ కృపకు నేను
వెలకట్టలేను నీ ప్రేమను (2)       ||యేసయ్యా||

జలములు నన్ను చుట్టిననూ – నీ చేతిలో నను దాచినావయ్యా
జ్వాలలు నాపై లేచిననూ – నీ ఆత్మతో నను కప్పినావయ్యా (2)
ఏమివ్వగలను నీ కృపకు నేను
వెలకట్టలేను నీ ఆత్మను (2)       ||యేసయ్యా||

Nee Prema Naa Jeevithaanni – Neekai Veliginchene Yesayyaa
Nee Krupa Selayerulaa – Naalo Pravahinchene (2)
Nannu Kshamiyinchene – Nannu Karuninchene
Nannu Sthiraparachene – Nannu Ghanaparachene (2)
Yesayyaa Yesayyaa Naa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa O Messayyaa (2)

Nenu Ninnu Vidachinanu – Neevu Nannu Viduvaledhayyaa
Daari Thappi Tholaginanu – Nee Daarilo Nanu Cherchinaavayyaa (2)
Emivvagalanu Nee Krupaku Nenu
Velakattalenu Nee Premanu (2)        ||Yesayyaa||

Jalamulu Nannu Chuttinanu – Nee Chethilo Nanu Daachinaavayyaa
Jwaalalu Naapai Lechinanu – Nee Aathmatho Nanu Kappinaavayyaa (2)
Emivvagalanu Nee Krupaku Nenu
Velakattalenu Nee Aathmanu (2)        ||Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply