నా నాన్న యింటికి

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా నాన్న యింటికి నేను వెళ్ళాలి
నా తండ్రి యేసుని నేను చూడాలి (2)
నా నాన్న యింటిలో ఆదరణ ఉన్నది
నా నాన్న యింటిలో సంతోషం ఉన్నది
నా నాన్న యింటిలో నాట్యమున్నది          ||నా నాన్న||

మగ్ధలేని మరియలాగా (2)
నీ పాదాలు చేరెదను (2)
కన్నీటితో నేను కడిగెదను (2)
తల వెంట్రుకలతో తుడిచెదను (2)              ||నా నాన్న||

బేతనీయ మరియలాగా
నీ సన్నిధి చేరెదను (2)
నీ వాక్యమును నేను ధ్యానింతును (2)
ఎడతెగక నీ సన్నిధి చేరెదను (2)              ||నా నాన్న||

నీ దివ్య సన్నిధి నాకు
మధురముగా ఉన్నదయ్యా (2)
పరలోక ఆనందం పొందెదను (2)
ఈ లోకమును నేను మరిచెదను (2)               ||నా నాన్న||

Naa Naanna Intiki Nenu Vellaali
Naa Thandri Yesuni Nenu Choodaali (2)
Naa Naanna Intilo Aadarana Unnadi
Naa Naanna Intilo Santhosham Unnadi
Naa Nanna Intilo Naatyamunnadi        ||Naa Naanna||

Magdhaleni Mariya Laagaa
Nee Paadaalu Cheredanu (2)
Kanneetitho Nenu Kadigedanu (2)
Thala Ventrukalatho Thudichedanu (2)                ||Naa Naanna||

Bethaniya Mariya Laagaa
Nee Sannidhini Cheredanu (2)
Nee Vaakyamunu Nenu Dhyaaninthunu (2)
Edathegaka Nee Sannidhi Cheredanu (2)                ||Naa Naanna||

Nee Divya Sannidhi Naaku
Madhuramugaa Unnadayyaa (2)
Paraloka Aanandam Pondedanu (2)
Ee Lokamunu Nenu Marichedanu (2)                 ||Naa Naanna||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply