సాగేను నా జీవ నావ

పాట రచయిత:
Lyricist:


సాగేను నా జీవ నావ
దొరికేను ఓ ప్రేమ త్రోవ
నా యేసు పయనించు దారదీ
కల్వరిగిరి చేరే త్రోవదీ
ఆ….ఆ….ఆ….        ||సాగేను||

నేనెవరో నేనెరుగని తరుణంలో
నా ఉనికిని యేర్పరచిన నాథుడు
విశ్వాసపు నా జీవనతీరంలో
ప్రేమ కెరటమై వచ్చెను యేసుడు
ఆ….ఆ….ఆ….        ||సాగేను||

తన రక్త ధారలను ప్రోక్షించి
నా హృదిలో పాపము తొలగించెను
అనురాగ రసరమ్య గీతిక
నా హృదిలో ప్రేమను వెలిగించెను
ఆ….ఆ….ఆ….        ||సాగేను||

ప్రభు పనిలో బలమైన యోధులుగా
ప్రతిచోటను నమ్మకముగా ఉండుటకు
నీవిచ్చిన తలాంతులను ప్రతిచోట
వాడుటకు మమ్మును బలపరచుము
ఆ….ఆ….ఆ….        ||సాగేను||

Saagenu Naa Jeeva Naava
Doeikenu O Prema Throva
Naa Yesu Payaninchu Daaradi
Kalvari Giri Chere Throvadi
Aa.. Aa.. Aa..         ||Saagenu||

Nenevaro Nenerugani Tharunamlo
Naa Unikini Erparachina Naathudu
Vishwaasapu Naa Jeevana Theermalo
Prema Keratamai Vahchenu Yesudu
Aa.. Aa.. Aa..         ||Saagenu||

Thana Rakthadhaaralanu Prokshinchi
Naa Hrudilo Paapamu Tholaginchenu
Anuraaga Rasaramya Geethika
Naa Hrudilo Premanu Veliginchenu
Aa.. Aa.. Aa..         ||Saagenu||

Prabhu Panilo Balamaina Yodhulugaa
Prathichotanu Nammakamugaa Undutaku
Neevichchina Thalaanthulanu Prathi Chota
Vaadutaku Mammunu Balaparachumu
Aa.. Aa.. Aa..         ||Saagenu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply