చూచితి నీ మోముపై

పాట రచయిత: ఎం జ్యోతి రాజు
Lyricist: M Jyothi Raju

చూచితి నీ మోముపై – చిందిన రక్తము
తలచితి నీ ప్రేమను – మదికి అందనిదాయె
రాజ మకుటము మారిపోయే – ముళ్ల మకుటముగా
సింహాసనమే సిలువగ మారి – శిక్షకు గురియాయేగా
పరిమితి లేని కలువరి ప్రేమను – పరిహాసము చేసిరే
ఆ ప్రేమనెరిగి నీ పాద సేవయే – చాలని నీ చెంత చేరితిని
యేసు..                           ||చూచితి||

నేలపై ఒలికిన నీ రక్తధారలే – ప్రతి పాపిని కడిగెను
ఆ రక్తధారలే పాపికి మార్గమై – పరముకు ప్రవహించెను (2)
మట్టి దేహమును – మహిమగ మార్చుటకు (2)
మాపై నీకున్న సంకల్ప ప్రేమను – పరిహాసము చేసిరే (2)
యేసు..                           ||చూచితి||

సిలువలో చిందిన రక్తపు జల్లులు – ప్రతి రోగిని తాకెను
చితికిన దేహమున ఒలికిన రుధిరము – పరమౌషధమాయెను (2)
మా రోగములను – భరియించుటకు (2)
మాపై నీకున్న ఎనలేని ప్రేమను – అవహేళన చేసిరే (2)
యేసు..                           ||చూచితి||

Choochithi Nee Momupai – Chindina Rakthamu
Thalachithi Nee Premanu – Madiki Andanidaaye
Raaja Makutamu Maaripoye – Mulla Makutamugaa
Simhaasaname Siluvaga Maari – hikshaku Guriyaayegaa
Parimithi Leni Kaluvari Premanu Parihaasamu Chesire
Aa Premanerigi Nee Paada Sevaye – Chaalani Nee Chentha Cherithini
Yesu…                                 ||Choochithi||

Nelapai Olikina Nee Raktha Dhaarale – Prathi Paapini Kadigenu
Aa Rakthadhaarale Paapiki Maargamai – Paramuku Pravahinchenu (2)
Matti Dehamunu – Mahimaga Maarchutaku (2)
Maapai Neekunna Sankalpa Premanu – Parihaasamu Chesire (2)
Yesu…                                 ||Choochithi||

Siluvalo Chindina Rakthapu Jallulu – Prathi Rogini Thaakenu
Chithikina Dehamuna Olikina Rudhiramu – Paramoushadhamaayenu (2)
Maa Rogamulanu – Bhariyinchutaku (2)
Maapai Neekunna Enaleni Premanu – Avahelana Chesire (2)
Yesu…                                 ||Choochithi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply