పాడెద దేవా నీ కృపలన్

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


పాడెద దేవా – నీ కృపలన్
నూతన గీతములన్
స్తోత్రము చెల్లింతున్ – స్తుతి స్తోత్రము చెల్లింతున్ (2)

భూమి పునాదులు వేయకముందే
యేసులో చేసితివి (2)
ప్రేమ పునాదులు వేసితివి
దీనుని బ్రోచితివి – ఈ దీనుని బ్రోచితివి (2)          ||పాడెద||

ప్రవిమల రక్తము కలువరి సిలువలో
కలునకు నిచ్చితివి (2)
ప్రేమ కృపా మహదైశ్వర్యములతో
పాపము తుడిచితివి – నా పాపము తుడిచితివి (2)          ||పాడెద||

పాపము శాపము నరకపు వేదన
మరి తొలగించితివి (2)
అపరాధములచే చచ్చిన నన్ను
ధర బ్రతికించితివి – నన్ను బ్రతికించితివి (2)          ||పాడెద||

దేవుని రాజ్యపు వారసుడనుగా
క్రీస్తులో చేసితివి (2)
చీకటి రాజ్యపు శక్తుల నుండి
నను విడిపించితివి – చెర నను విడిపించితివి (2)          ||పాడెద||

ముద్రించితివి శుద్ధాత్మతో నను
భద్రము చేసితివి (2)
సత్యస్వరూప నిత్యనివాసి
సొత్తుగా చేసితివి – నీ సొత్తుగా చేసితివి (2)          ||పాడెద||

అన్యుడనై నిను ఎరుగక యున్నను
ధన్యుని చేసితివి (2)
ప్రియ పట్టణ పౌరుల సేవింపను
వరముల నొసగితివి – కృప వరముల నొసగితివి (2)          ||పాడెద||

Paadeda Devaa Nee Krupalan
Noothana Geethamulan
Sthothramu Chellinthun – Sthuthi Sthothramu Chellinthun (2)

Bhoomi Punaadulu Veyaka Munde
Yesulo Chesithivi (2)
Prema Punaadulu Vesithivi
Deenuni Brochithivi – Ee Deenuni Brochithivi (2) ||Paadeda||

Pravimala Rakthamu Kaluvari Siluvalo
Khalunaku Nichchithivi (2)
Prema Krupaa Mahadaishwaryamulatho
Paapamu Thudichithivi – Naa Paapamu Thudichithivi (2) ||Paadeda||

Paapamu Shaapamu Narakapu Vedhana
Mari Tholaginchithivi (2)
Aparaadhamulache Chachchina Nannu
Dhara Brathikinchithivi – Nannu Brathikinchithivi (2) ||Paadeda||

Devuni Raajyapu Vaarasudanugaa
Kreesthulo Chesithivi (2)
Cheekati Raajyapu Shakthula Nundi
Nanu Vidipinchithivi – Chera Nanu Vidipinchithivi (2) ||Paadeda||

Mudrinchithivi Shuddhaathmatho Nanu
Bhadramu Chesithivi (2)
Sathya Swaroopi Nithya Nivaasi
Sotthugaa Chesithivi – Nee Sotthugaa Chesithivi (2) ||Paadeda||

Anyudanai Ninu Erugaka Yunnanu
Dhanyuni Chesithivi (2)
Priya Pattana Pourula Sevimpanu
Varamula Nosagithivi – Krupa Varamula Nosagithivi (2) ||Paadeda||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply