నీ పిలుపు

పాట రచయిత: బెన్ని జాషువా
Lyricist: Benny Joshua

నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు
నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువలేదు
నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను
నీ ప్రేమకు సాటి లేదు (2)

నశించుటకు ఎందరో వేచియున్నను
నశింపని నీ పిలుపు నన్ను కాపాడెను
ద్రోహము నిందల మధ్యలో నే నడచినను
నీ నిర్మల హస్తము నన్ను భరియించెను

యజమానుడా నా యజమానుడా…
నన్ను పిలచిన యజమానుడా
యజమానుడా నా యజమానుడా…
నన్ను నడిపించే యజమానుడా

మనుషులు మూసిన తలుపులు కొన్నైనను
నాకై నీవు తెరచినవి అనేకములు
మనోవేదనతో నిన్ను విడిచి పరుగెత్తినను
నన్ను వెంటాడి నీ సేవను చేసితివి
నా ఆధారమా నా దైవమా
పిలిచిన ఈ పిలుపునకు కారణమా (2)

పిలిచిన నీవు నిజమైన వాడవు
నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు
ఏదేమైనను కొనసాగించితివి
నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవు
నిన్ను నమ్మెదను వెంబడింతును
చిరకాలము నిన్నే సేవింతును (2)      ||నీ పిలుపు||

Nee Pilupu Valana Nenu Nashinchipoledu
Nee Prema ENnadu Nannu Viduvaledu
Nee Krupa Kaachuta Valana Jeevisthunnaanu
Nee Premaku Saati Ledu (2)

Nashinchutaku Endaro Vechiyunnanu
Nashimpani Nee Pilupu Nannu Kaapaadenu
Drohamu Nindala Madhyalo Ne Nadachinanu
Nee Nirmal Hasthamu Nannu Bhariyinchenu

Yajamaanudaa Naa Yajamaanudaa..
Nanu Pilachina Yajamaanudaa
Yajamaanudaa Naa Yajamaanudaa..
Nannu Nadipinche Yajamaanudaa

Manushyulu Moosina Thalupulu Konnainanu
Naakai Neevu Therachinavi Anekamulu
Manovedanatho Ninnu Vidichi Parugetthinanu
Nannu Ventaadi Nee Sevanu Chesithivi
Naa Aadharaamaa Naa Daivamaa
Pilichina Ee Pilupunaku Kaaranamaa (2)

Pilichina Neevu Nijamaina Vaadavu
Nannu Hechchinche Aalochana Galavaadavu
Edemainanu Konasaaginchithivi
Neepai Aadhaarapadutaku Arhudavu
Ninnu Nammedanu Vembadinthunu
Chirakaalamu Ninne Sevinthunu (2)       ||Nee Pilupu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply