ప్రేమ యేసుని ప్రేమ

పాట రచయిత:
Lyricist:

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
నిజము దీనిని నమ్ము ఇది భువి అందించలేనిది

ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ             ||ప్రేమ||

తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడ వలె గతియించును
కన్నబిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోవును                        ||ఎన్నడెన్నడు||

భార్యా భర్తల మధ్య వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
వాడిపోయి రాలును త్వరలో మోడులా మిగిలిపోవును   ||ఎన్నడెన్నడు||

బంధుమిత్రులయందు వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
నూనె ఉన్నంత కాలమే వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును        ||ఎన్నడెన్నడు||

ధరలోన ప్రేమలన్నియు స్థిరము కావు తరిగిపోవును
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా కడవరకు ఆదరించును        ||ఎన్నడెన్నడు||

Prema Yesuni Prema
Adi Evvaru Koluvalenidi
Nijamu Deenini Nammu
Idi Bhuvi Andinchalenidi

Ennadennadu Maaranidi
Naa Yesuni Divya Prema
Ennadennadu Veedanidi
Naa Yesuni Nithya Prema    ||Prema||

Thallithandrula Prema
Needa Vale Gathiyinchunu
Kanna Biddala Prema
Kalalaa Karigipovunu    ||Ennadennadu||

Bhaaryaa Bharthala Madhya
Vikasinchina Prema Pushpamu
Vaadipoyi Raalunu Thvaralo
Modulaa Migilipovunu      ||Ennadennadu||

Bandhu Mithrulayandu
Veluguchunna Prema Deepamu
Noone Unnantha Kaalame
Velugunichchi Aaripovunu         ||Ennadennadu||

Dharalona Premalanniyu
Sthiramu Kaavu Tharigipovunu
Kreesthu Yesu Kalvari Premaa
Kadavaraku Aadarinchunu          ||Ennadennadu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: