ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

పాట రచయిత: జే దేవరాజ్
Lyricist: J Devaraj

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది
నన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2)   ||ఆశ్చర్యమైన||

పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ
నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే      ||ఆశ్చర్యమైన||

పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ
నాకై మరణించి జీవమిచ్చి జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే      ||ఆశ్చర్యమైన||

శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ
విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడూ యెడబాయదు        ||ఆశ్చర్యమైన||

నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ
నాకై పరుగెత్తి కౌగలించి ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే    ||ఆశ్చర్యమైన||

Aascharyamaina Prema – Kalvariloni Prema
Maranamu Kante Balamaina Premadi
Nannu Jayinche Nee Prema  (2) || Aascharyamaina ||

Paramunu Veedina Prema
Dharalo Paapini Vedakina Prema
Nannu Karuninchi Aadarinchi Sedadeerchi
Nithya Jeevamichche             || Aascharyamaina ||

Paavana Yesuni Prema
Siluvalo Paapini Mosina Prema
Naakai Maraninchi Jeevamichchi Jayamichchi
Thana Mahimanichche          || Aascharyamaina ||

Shramalu Sahinchina Prema
Naakai Shaapamu Norchina Prema
Vidanaadani Premadi Ennadoo
Edabaayadu                          || Aascharyamaina ||

Naa Sthithi Joochina Prema
Naapai Jaalini Choopina Prema
Naakai Parugethi Kougalinchi Muddhadi
Kanneetini Thudiche            || Aascharyamaina ||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Gm    F    Gm     F  Gm
Aascharyamaina Prema – Kalvariloni Prema
     Dm       A#
Maranamu Kante Balamaina Premadi
    F      Gm
Nannu Jayinche Nee Prema (2) || Aascharyamaina ||
Gm    F    Gm
Paramunu Veedina Prema
    Gm   F    Gm 
Dharalo Paapini Vedakina Prema
         F      A#
Nannu Karuninchi Aadarinchi Sedadeerchi
F       Gm
Nithya Jeevamichche       || Aascharyamaina ||

Gm    F    Gm
Paavana Yesuni Prema
     Gm   F    Gm 
Siluvalo Paapini Mosina Prema
          F      A#
Naakai Maraninchi Jeevamichchi Jayamichchi
F       Gm
Thana Mahimanichche     || Aascharyamaina ||

Gm    F      Gm
Shramalu Sahinchina Prema
    Gm   F     Gm 
Naakai Shaapamu Norchina Prema
      F    A#   
Vidanaadani Premadi Ennadoo
F    Gm
Edabaayadu          || Aascharyamaina ||

Gm  F        Gm   
Naa Sthithi Joochina Prema
    Gm   F      Gm 
Naapai Jaalini Choopina Prema
         F      A#
Naakai Parugethi Kougalinchi Muddhadi
F        Gm
Kanneetini Thudiche      || Aascharyamaina ||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

5 comments

 1. Beautiful songs brother, reminds me of our childhood family prayer..
  Thank you uploading all the classics of our Christian songs🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Leave a Reply

%d bloggers like this: