ఆరాధించెదను నిన్ను

పాట రచయిత: క్రిపాల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan

ఆరాధించెదను నిన్ను
నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో (2)
ఆనంద గానముతో ఆర్భాట నాదముతో (2)        ||ఆరాధించెదను||

నీ జీవ వాక్యము నాలో
జీవము కలిగించె (2)
జీవిత కాలమంతా
నా యేసయ్యా నీకై బ్రతికెదను (2)       ||ఆరాధించెదను||

చింతలన్ని కలిగిననూ
నిందలన్ని నన్ను చుట్టినా (2)
సంతోషముగ నేను
నా యేసయ్యా నిన్నే వెంబడింతును (2)      ||ఆరాధించెదను||

Aaraadhinchedanu Ninnu
Naa Yesayyaa Aathmatho Sathyamutho (2)
Aananda Gaanamutho
Aarbhaata Naadamutho (2)       ||Aaraadhinchedanu||

Nee Jeeva Vaakyamu Naalo
Jeevamu Kaliginche (2)
Jeevitha Kaalamanthaa
Naa Yesayyaa Neekai Brathikedanu (2)       ||Aaraadhinchedanu||

Chinthalanni Kaliginanuu
Nindalanni Nannu Chuttinaa (2)
Santhoshamuga Nenu
Naa Yesayyaa Ninne Vembadinthunu (2)       ||Aaraadhinchedanu||

Intro 1: D D D D (2)
Intro 2: D Bm C D (2)
Chorus
D        Bm        C        D
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
D       Bm  D       C
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
D         Bm        C        D
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Verse 1

D             Bm       C
Nee Jeeva Vakyamu Naalo - Jeevamu Kaliginche (2)
D         Bm        C        D
Jeevitha Kaalamantha - Naa Yesayya Neekai Brathikedanu (2)
D         Bm        C        D
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Verse 2

D             Bm          C
Chinathalenni Kaliginanu - Nindalanni Nannu Chuttina (2)
D        Bm        C        D
Santhoshamugane Nenu - Naa Yesayya Ninne Vembadinthunu (2)
Chorus

D         Bm        C        D
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
D       Bm  D       C
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
D         Bm        C        D
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Strumming: D U D U D U D U D U D U
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply