నా ప్రాణమా నాలో నీవు

పాట రచయిత: ఎం ఎస్ శాంతవర్ధన్
Lyricist: M S Shanthavardhan


నా ప్రాణమా నాలో నీవు
ఎందుకు కృంగియున్నావు
యెహోవాయందే ఇంకను
నిరీక్షణ ఉంచుము నీవు (2)          ||నా ప్రాణమా||

ఈతి బాధల్ కఠిన శ్రమలు
అవమానములే కలిగిన వేళ (2)
నీ కొరకే బలియైన యేసు
సిలువను గూర్చి తలపోయుమా (2)
అల్పకాల శ్రమల పిదప
మహిమతో నిను నింపును ప్రభు నా ప్రాణమా (2)        ||నా ప్రాణమా||

ఆప్తులంతా నిను వీడిననూ
శత్రువులే నీపై లేచిననూ (2)
తల్లి అయినా మరచినా మరచున్
నేను నిన్ను మరువాననినా (2)
యేసుని ప్రేమన్ తలపోయుమా
ఆశ్రయించు ప్రభుని నా ప్రాణమా (2)        ||నా ప్రాణమా||

ఐశ్వర్యమే లేకున్ననూ
సౌఖ్య జీవితమే కరువైననూ (2)
ప్రభు సేవలో ప్రాణములనే
అర్పించవలసి వచ్చిననూ (2)
క్రీస్తునికే అంకితమై ఆనందించు
ప్రభు రాకకై కనిపెట్టుమా నా ప్రాణమా (2)     ||నా ప్రాణమా||

Naa Praanamaa Naalo Neevu
Enduku Krungiyunnaavu
Yehova Yande Inkanu
Nireekshana Unchumu Neevu (2)     ||Naa Praanamaa||

Eethi Baadhal Katina Shramalu
Avamaanamule Kaligina Vela (2)
Nee Korake Baliyaina Yesu
Siluvanu Goorchi Thalapoyumaa (2)
Alpakaala Shramala Pidapa
Mahimatho Ninu Nimpunu Prabhu Naa Praanamaa (2)      ||Naa Praanamaa||

Aapthulantha Ninu Veedinanoo
Shathruvule Neepai Lechinanoo (2)
Thalliainaa Marachina Marachun
Nenu Ninnu Maruvaananinaa (2)
Yesuni Preman Thalapoyumaa
Aashrayinchu Prabhuni Naa Praanamaa (2)        ||Naa Praanamaa||

Aiashwaryame Lekunnanoo
Soukhya Jeevithame Karuvainanoo (2)
Prabhu Sevalo Praanamulane
Arpinchavalasi Vachchinanoo (2)
Kreesthunike Ankithamai Aanandinchu
Prabhu Raakakai Kanipettumaa Naa Praanamaa (2)     ||Naa Praanamaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply