నిన్ను కాపాడు దేవుడు

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri

నిన్ను కాపాడు దేవుడు
కునుకడు నిదురపోడు – నిదురపోడు
వాగ్ధానమిచ్చి మాట తప్పడు
నమ్మదగినవాడు – నమ్మదగినవాడు
భయమేల నీకు – దిగులేల నీకు (2)
ఆదరించు యేసు దేవుడు ఉండగా          ||నిన్ను కాపాడు||

శత్రు బలము నిన్ను చుట్టుముట్టినా
శోధనలలో – నిన్ను నెట్టినా (2)
కోడి తన పిల్లలను కాచునంతగా
కాపాడు దేవుడు నీకు ఉండగా (2)
భయమేల నీకు – దిగులేల నీకు (2)
కాపాడు గొప్ప దేవుడు ఉండగా          ||నిన్ను కాపాడు||

రోగ భారమందు లేవకున్ననూ
వ్యాధులు నిన్ను కృంగదీసినా (2)
చనిపోయిన లాజరును తిరిగి లేపిన
స్వస్థపరచు దేవుడు నీకు ఉండగా (2)
భయమేల నీకు – దిగులేల నీకు (2)
స్వస్థపరచు సత్య దేవుడు ఉండగా          ||నిన్ను కాపాడు||

Ninnu Kaapaadu Devudu
Kunukadu Nidurapodu – Nidurapodu
Vaagdhaanamichchi Maata Thappadu
Nammadaginavaadu – Nammadaginavaadu
Bhayamela Neeku – Digulela Neeku (2)
Aadarinchu Yesu Devudu Undagaa            ||Ninnu Kaapaadu||

Shathru Balamu Ninnu Chuttumuttinaa
Shodhanalalo – Ninnu Nettinaa (2)
Kodi Thana Pillalanu Kaachunanthagaa
Kaapaadu Devudu Neeku Undagaa (2)
Bhayamela Neeku – Digulela Neeku (2)
Kaapaadu Goppa Devudu Undagaa            ||Ninnu Kaapaadu||

Roga Bhaaramandu Levakunnanoo
Vyaadulu Ninnu Krungadeesinaa (2)
Chanipoyina Laazarunu Thirigi Lepina
Swasthaparachu Devudu Neeku Undagaa (2)
Bhayamela Neeku – Digulela Neeku (2)
Swasthaparachu Sathya Devudu Undagaa            ||Ninnu Kaapaadu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

  1. Very nice and comfort song
    Very nice collection of songs and it useful for Christian for singing ,thank you

Leave a Reply

%d bloggers like this: