నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను ఎడబాపు వారెవరు (2)
శ్రమలైనను శత్రువైనను
నిన్ను నన్ను వేరు చేయలేవు
యేసయ్యా యేసయ్యా నిను మరువలేనయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా నిను విడువలేనయ్యా (2)
క్షణమైన నువ్వు లేక నే ఉండలేనయ్యా (2)   ||నీ ప్రేమలో||

జీవించుచున్నది నేను కాదు
క్రీస్తే నాలో జీవిస్తున్నాడు (2)
ఏదేమైనా నాకు యేసే కావాలి
ఎవరేమన్నా నాకు యేసే కావాలి (2) ||యేసయ్యా||

నీ చిత్తం చేయుటకు నాకు ఆనందం
నీ ప్రతి మాటకు లోబడి ఉంటాను (2)
ఏమిచ్చినా నీకు స్తోత్రాలే
ఏమివ్వక పోయినా వందనాలే (2) ||యేసయ్యా||

ఈ లోకాన్ని నేను పెంటగా ఎంచాను
నీ కోసమే నీ ప్రేమ కోసమే (2)
నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే
చావైననేమి అది లాభమే (2) ||యేసయ్యా||

Nee Premalo Nundi Nannu Edabaapu Vaarevaru (2)
Shramalainanu Shathruvainanu
Ninnu Nannu Veru Cheyalevu
Yesayyaa Yesayyaa Ninu Maruvalenayyaa
Yesayyaa Yesayyaa Ninu Viduvalenayyaa (2)
Kshanamaina Nuvvu Leka Ne Undalenayyaa (2)   ||Nee Premalo||

Jeevinchuchunnadi Nenu Kaadu
Kreesthe Naalo Jeevisthunnaadu (2)
Edemainaa Naaku Yese Kaavaali
Evaremannaa Naaku Yese Kaavaali (2)  ||Yesayyaa||

Nee Chiththam Cheyutaku Naaku Aanandam
Nee Prathi Maataku Lobadi Untaanu (2)
Emichchinaa Neeku Sthothraale
Emivvaka Poyinaa Vandanaale (2)  ||Yesayyaa||

Ee Lokaanni Nenu Pentagaa Enchaanu
Nee Kosame Nee Prema Kosame (2)
Naa Mattukaithe Brathukuta Kreesthe
Chaavainanemi Adi Laabhame (2)  ||Yesayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply