మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో

పాట రచయిత: విద్యార్థి గీతావళి
Lyricist: Vidhyaarthi Geethaavali


మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
చూచుకో నీ స్థితిని కాచుకో (2)
మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
ఇది అంత్య కాలం.. భ్రష్టత్వ కాలం (2)
ఇహ లోక మాలిన్యం దూరపరచుకో
మదిలోని మురికినంత కడిగివేసికో    ||మేలుకో||

నిన్ను గూర్చి సేవ గూర్చి జాగ్రత్త
మంద యొక్క సాక్ష్యమెంతో జాగ్రత్త (2)
విశ్వాసం లేని దుష్ట హృదయము
చేదు వేరు నీవేనేమో చూడు జాగ్రత్త      ||మేలుకో||

ప్రేమ లేక పరిశుద్ధత కలుగునా
ధర్మశాస్త్ర సారమే ప్రేమ కదా (2)
ప్రేమ లేక ద్వేషింప బూనితే
క్రీస్తు ప్రేమ సిలువలో వ్యర్ధమే కదా      ||మేలుకో||

Meluko Vishwaasi Meluko
Choochuko Nee Sthithini Kaachuko (2)
Meluko Vishwaasi Meluko
Idi Anthya Kaalam.. Brashtathva Kaalam (2)
Iha Loka Maalinyam Dooraparachuko
Madiloni Murikinantha Kadigivesiko      ||Meluko||

Ninnu Goorchi Seva Goorchi Jaagraththa
Mandayokka Saakshyamentho Jaagraththa (2)
Vishwaasam Leni Dushta Hrudayamu
Chedu Veru Neevenemo Choodu Jaagraththa ||Meluko||

Prema Leka Parishudhdhatha Kalugunaa
Dharmashaasthra Saarame Prema Kadaa (2)
Prema Leka Dveshimpa Boonithe
Kreesthu Prema Siluvalo Vyardhame Kadaa      ||Meluko||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply