యేసయ్యా నా దొరా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్యా నా దొరా
నీ సాటి ఎవరయ్యా ఈ ధర
నా కోసమే వచ్చిన సర్వేశ్వరా
నను విడిపించిన కరుణాకరా
మనసార నిన్నే కొలుతు ప్రాణేశ్వరా
వేసారిపోనయ్యా ధవళాంబరా (2)        ||యేసయ్యా||

మండే నా బ్రతుకే పాటగా
నిండైన నీ బ్రతుకే బాటగా (2)
పండంటి నీ ప్రేమ తోటలో
మెండైన నీ వాక్యపు ఊటలో
దొరికింది నా వరాల మూట
సప్త స్వరాలే చాలవింక నా నోట (2)        ||యేసయ్యా||

నలిగిన నా బ్రతుకే అర్పణమయ్యా
వెలుగైన నీ వాక్యమే దర్పణమయ్యా (2)
మిగిలిన శ్రమలను సంతర్పణలో
కదిలే కన్నీటి అర్చనలో
పండింది నా నోముల పంట
ఎంత పంచినా తరగదు ఈ దేటంట (2)        ||యేసయ్యా||

నా దాగు చోటు నీవేనయ్యా
చికాకు పడక నన్ను కాచేవయ్యా (2)
ఏకాకి నేనింక కాబోనయ్యా
నీ రాక కోసమే ఉన్నానయ్యా
శ్రీమంతుడా సాత్వికుడా
పరిపూర్ణుడా కడు దీనుడా (2)        ||యేసయ్యా||

Yesayyaa Naa Doraa
Nee Saati Evarayyaa Ee Dhara
Naa Kosame Vachchina Sarveshvaraa
Nanu Vidipinchina Karunaakaraa
Manasaara Ninne Koluthu Praaneshwaraa
Vesaariponayyaa Dhavalaambaraa (2)        ||Yesayyaa||

Mande Naa Brathuke Paatagaa
Nindaina Nee Brathuke Baatagaa (2)
Pandanti Nee Prema Thotalo
Mendaina Nee Vaakyapu Ootalo
Dorikindi Naa Varaala Moota
Saptha Swaraale Chaalavinka Naa Nota (2)       ||Yesayyaa||

Naligina Naa Brathuke Arpanamayyaa
Velugaina Nee Vaakyame Darpanamayyaa (2)
Migilina Shramalanu Santharpanalo
Kadile Kanneeti Archanalo
Pandindi Naa Nomula Panta
Entha Panchinaa Tharagadu Ee Detanta (2)       ||Yesayyaa||

Naa Daagu Chotu Neevenayyaa
Chikaaku Padaka Nannu Kaachevayyaa (2)
Ekaaki Neninka Kaabonayyaa
Nee Raaka Kosame Unnaanayyaa
Sreemanthudaa Saathvikudaa
Paripoornudaa Kadu Deenudaa (2)        ||Yesayyaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply