యేసే దైవము

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసే దైవము – యేసే జీవము
నా క్రీస్తే సర్వము – నిత్య జీవము (2)
మహిమా నీకే ఘనతా నీకే
నిన్నే పూజించి నే ఆరాధింతును

యేసయ్యా నా యేసయ్యా
యేసయ్యా నా యేసయ్యా (3)       ||యేసే||


Yese Daivamu – Yese Jeevamu
Naa Kreesthe Sarvamu – Nithya Jeevamu (2)
Mahimaa Neeke Ghanathaa Neeke
Ninne Poojinchi Ne Aaraadhinthunu

Yesayyaa Naa Yesayyaa
Yesayyaa Naa Yesayyaa (3)      ||Yese||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply