ఆధారం నీవేనయ్యా

పాట రచయిత: ఎస్ రాజశేఖర్
Lyricist: S Rajasekhar

ఆధారం నీవేనయ్యా (2)
కాలం మారినా కష్టాలు తీరినా
కారణం నీవేనయ్యా
యేసయ్యా కారణం నీవేనయ్యా         ||ఆధారం||

లోకంలో ఎన్నో జయాలు
చూసాను నేనింత కాలం (2)
అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు (2)
సమాధానం కొదువైనది
యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది       ||ఆధారం||

ఐశ్వర్యం కొదువేమి లేదు
కుటుంబములో కలతేమి లేదు (2)
అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు (2)
సమాధానం కొదువైనది
యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది         ||ఆధారం||

నీ సేవకునిగా జీవింప
హృదయంలో ఉన్నకోర్కెలను (2)
హృదయము నిచ్చావు నెమ్మది నొందా (2)
సాక్షిగా జీవింతును
హల్లేలూయ సాక్షిగా జీవింతును          ||ఆధారం||

Aadhaaram Neevenayyaa (2)
Kaalam Maarinaa Kashtaalu Theerinaa
Kaaranam Neevenayyaa
Yesayyaa Kaaranam Neevenayyaa         ||Aadhaaram||

Lokamlo Enno Jayaalu
Choosanu Nenintha Kaalam (2)
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
Samaadhanam Koduvainadi
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi        ||Aadhaaram||

Aishwaryam Koduvemi Ledu
Kutumbamulo Kalathemi Ledu (2)
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
Samaadhanam Koduvainadi
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi         ||Aadhaaram||

Nee Sevakunigaa Jeevimpa
Hrudayamlo Unna Korkelanu (2)
Hrudayamu Nichchaavu Nemmadi Nondaa (2)
Saakshigaa Jeevinthunu
Hallelooyaa Saakshigaa Jeevinthunu        ||Aadhaaram||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

D        A
Aadhaaram Neevenayyaa (2)
G     A   D
Aadhaaram Neevenayyaa
D   G         D  
Kaalam Maarinaa Kashtaalu Theerinaa
     A   D
Kaaranam Neevenayyaa
  A  G    A   D
Yesayyaa Kaaranam Neevenayyaa     ||Aadhaaram||
D       G
Lokamlo Enno Jayaalu
Em        A  D
Choosanu Nenintha Kaalam (2)
    G       Em
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
A          D
Samaadhanam Koduvainadi
     G      A    D 
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi    ||Aadhaaram||
D          G
Aishwaryam Koduvemi Ledu
Em        A  D
Kutumbamulo Kalathemi Ledu (2)
    G       Em
Ainanu Enduko Nemmadi Ledu (2)
A          D
Samaadhanam Koduvainadi
     G      A    D 
Yesayyaa Samaadhanam Koduvainadi     ||Aadhaaram||
D          G
Nee Sevakunigaa Jeevimpa
Em        A  D
Hrudayamlo Unna Korkelanu (2)
     G         Em
Hrudayamu Nichchaavu Nemmadi Nondaa (2)
A          D
Saakshigaa Jeevinthunu
      G      A    D 
Hallelooyaa Saakshigaa Jeevinthunu    ||Aadhaaram||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

 1. Sir can you please change that name because this song written by ps.s.Rajasekhar Garu madanapalli

Leave a Reply

%d bloggers like this: