నింగిలో దేవుడు

పాట రచయిత: Jaladi
Lyricist: జాలాడి

నింగిలో దేవుడు నిను చూడ వచ్చాడు
ఆ నీతి సూర్యుడు శ్రీ యేసు నాధుడు (2)
చెంత చేరి సంతసించుమా (2)
స్వంతమైన క్రీస్తు సంఘమా        ||నింగిలో||

పాపాల పంకిలమై శోకాలకంకితమై
మరణించి మన కోసం కరుణించి ఆ దైవం (2)
దీన జన రక్షకుడై దేవ దేవుని సుతుడై (2)
జన్మించె నీ కోసం ధన్యము చేయగా (2)      ||నింగిలో||

సాతాను శోధనలే శాపాల వేదనలై
విలపించే దీనులకై అలరించు దీవెనలై (2)
శరణమై ఉదయించే తరుణమౌ ఈ వేళ (2)
గుండె గుడి పానుపులో చేర్చుకొన రావేల (2)      ||నింగిలో||

Ningilo Devudu Ninu Chooda Vachchaadu
Aa Neethi Sooryudu Shree Yesu Naadhudu (2)
Chentha Cheri Santhasinchumaa (2)
Swanthamaina Kreesthu Sanghamaa        ||Ningilo||

Paapaala Pankilamai Shokaalakankithamai
Maraninchi Mana Kosam Karuninchi Aa Daivam (2)
Deena Jana Rakshakudai Deva Devuni Suthudai (2)
Janminche Nee Kosam Dhanyamu Cheyagaa (2)      ||Ningilo||

Saathaanu Shodhanale Shaapaala Vedanalai
Vilapinche Deenulakai Alarinchu Deevenalai (2)
Sharanamai Udayinche Tharunamau Ee Vela (2)
Gunde Gudi Paanupulo Cherchukona Raavela (2)      ||Ningilo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply