పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు

పాట రచయిత:
Lyricist:


పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
భూ లోకమంతటికి వెలుగు నీవయ్యా (2)

బూర గానంలో యేసు రావాలా
యేసులో నేను సాగిపోవాలా (2)           ||పరలోకంలో||

స్తుతి పాటలే నేను పాడాలా
క్రీస్తు ఒడిలో నే సాగి పోవాలా (2)           ||పరలోకంలో||

మధ్యాకాశంలో విందు జరగాలా
విందులో నేను పాలు పొందాలా (2)           ||పరలోకంలో||

సూర్య చంద్రుల నక్షత్రాలన్నీ
నీ దయ వలన కలిగినావయ్యా (2)           ||పరలోకంలో||

సృష్టిలో ఉన్న జీవులన్నిటిని
నీ మహిమ కలిగినావయ్యా (2)           ||పరలోకంలో||

దూత గానంతో యేసు రావాలా
యేసు గానంలో మనమంతా నడవాలా (2)           ||పరలోకంలో||


Paralokamlo Unnaa Maa Yesu
Bhoo Lokamanthatiki Velugu Neevayyaa (2)

Boora Gaanamlo Yesu Raavaalaa
Yesulo Nenu Saagipovaalaa (2)           ||Pralokamlo||

Sthuthi Paatale Nenu Paadaalaa
Kreesthu Odilo Ne Saagi Povaalaa (2)           ||Pralokamlo||

Madhyaakaashamlo Vindu Jaragaalaa
Vindulo Nenu Paalu Pondaalaa (2)           ||Pralokamlo||

Soorya Chandrula Nakshathraalanni
Nee Daya Valana Kaliginavayyaa (2)           ||Pralokamlo||

Srushtilo Unna Jeevulannitini
Nee Mahima Kaliginavayyaa (2)           ||Pralokamlo||

Dootha Gaanamtho Yesu Raavaalaa
Yesu Gaanamlo Manamanthaa Nadavaalaa (2)           ||Pralokamlo||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply