లేచినాడయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


లేచినాడయ్యా
మరణపు ముళ్ళు విరిచి లేచినాడయ్యా (2)
పరమ తండ్రి తనయుడు పరిశుద్ధాత్ముడు
మహిమా స్వరూపుడై లేచినాడయ్యా
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై (2)
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయా
సాతాను ఓడెను హల్లేలూయా
క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయా
మరణాన్ని గెలిచెను హల్లేలూయా        ||లేచినాడయ్యా||

శ్రమలనొందెను సిలువ మరణమొందెను
లేఖనములు చెప్పినట్లు తిరిగి లేచెను (2)
విజయుడై జయశీలుడై
సజీవుడై పరిశుద్ధాత్ముడై (2)           ||క్రీస్తు||

జీవ మార్గము మనకు అనుగ్రహించెను
మన పాపములన్ని తుడిచివేసెను (2)
ప్రేమయై మనకు జీవమై
వెలుగునై మంచి కాపరియై (2)           ||క్రీస్తు||


Lechinaadayyaa
Maranapu Mullu Virichi Lechinaadayyaa (2)
Parama Thandri Thanayudu – Parishuddhaathmudu
Mahimaa Swaroopudai Lechinaadayyaa (2)
Vijayudai Jayasheeludai
Sajeevudai Parishuddhaathmudai (2)
Kreesthu Lechenu Hallelujah
Saathaanu Odenu Hallelujah
Kreesthu Lechenu Hallelujah
Marananni Gelichenu Hallelujah           ||Lechinaadayyaa||

Shramalanondenu Siluva Maranamondenu
Lekhanamulu Cheppinatlu Thirigi Lechenu (2)
Vijayudai Jayasheeludai
Sajeevudai Parishuddhaathmudai (2)          ||Kreesthu||

Jeeva Maargamu Manaku Anugrahinchenu
Mana Paapamulanni Thudichivesenu (2)
Premayai Manaku Jeevamai
Veluganai Manchi Kaapariyai (2)          ||Kreesthu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply