మోసితివా నా కొరకై

పాట రచయిత: జాయ్ కెల్విన్
Lyricist: Joy Kelvin


మోసితివా నా కొరకై సిలువ వేదనను
గొల్గొతా నీవు క్రీస్తుకై నిలచితి వేదనలో
సిలువలో రక్తము పాపికి రక్షణ విలువగు మోక్షమును
పాప క్షమాపణ పాపికి ముక్తి పరమ ప్రభుని గనుము            ||మోసితివా||

అమ్మా ఇదిగో నీ సుతుడు వ్రేళాడుచు పిలిచెన్
ఏలీ ఏలీ లామా సబక్తానీ చే విడిచి
దాహము తీర్చను చేదు చిరకను అందించిరిగా
ముండ్ల మకుట నీ శిరముపై గృచ్చిరి యూదుల రాజని
హేళన చేసిరి గుద్దిరి ఉమిసిరి కొరడా దెబ్బలతో
దేవ నా దేవా ఏల నా చేయి విడనాడితివిలలో           ||మోసితివా||

తర తరాల ఈ లోకం – యుగయుగాల నీ నామం
తరగని వేదన నీకు సిలువ విజయమునకే
కల్వరి ధారా నాథా పాపికి ప్రాణ ప్రదాత
విలువగు రక్త ప్రదాత ఆశ్రిత రక్షణ రాజా
చిందిన రక్తము విలువగు ప్రాణము లోక విమోచనకే
అందదు ఊహకు అంతము ఎప్పుడో సిద్ధపరచు ప్రభువా            ||మోసితివా||


Mosithivaa Naa Korakai Siluva Vedananu
Golgothaa Neevu Kreesthukai Nilachithi Vedanalo
Siluvalo Rakthamu Paapiki Rakshana Viluvagu Mokshamunu
Paapa Kshamaapana Paapiki Mukthi Parama Prabhuni Ganumu         ||Mosithivaa||

Ammaa Idigo Nee Suthudu Vrelaaduchu Pilichen
Aeli Aeli Laamaa Sabakthani Che Vidichi
Daahamu Theerchanu Chedu Chirakanu Andinchirigaa
Mundla Makuta Nee Shiramupai Gruchchiri Yoodula Raajani
Helana Chesiri Guddiri Umisiri Koradaa Debbalatho
Deva Naa Devaa Aela Naa Cheyi Vidanaadithivilalo          ||Mosithivaa||

Thara Tharaala Ee Lokam – Yugayugaala Nee Naamam
Tharagani Vedana Neeku Siluva Vijayamunake
Kalvari Dhaaraa Naathaa Paapiki Praana Pradaathaa
Viluvagu Raktha Pradaathaa Aashritha Rakshana Raajaa
Chindina Rakthamu Viluvagu Praanamu Loka Vimochanake
Andadu Oohaku Anthamu Eppudo Siddhaparachu Prabhuvaa         ||Mosithivaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply