నీవే ఆశ నీవే శ్వాస

పాట రచయిత:
Lyricist:


నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
నీవే ధ్యాస యేసువా
నీవే ప్రాణం నీవే గానం
నీవే ధ్యానం నేస్తమా
తలచుదునే నాపై కురిసిన నీ మధుర ప్రేమను (2)
నీ రూపులోనే నీ చేతి పనిగా – నను నీవు మలచితివే
నీ శ్వాసతోనే నీ మహిమ కొరకై – నను సృజియించితివే          ||నీవే||

ఇహమున నా కొసగిన – ఈ ధర ఎంత భాగ్యమని
తలచితి నే భ్రమచితి – అంతయు నాకు సొంతమని
ఆశతో నేను పరుగెడితి ఇలలో చెలిమికై
ప్రతి హృదయం స్వార్ధమాయే
ప్రేమను ప్రేమగా చూపే మనసొకటి కలిగిన
ఒక ప్రేమైన కాన రాదే           ||నీవే||

హృదయము పులకించెను – నీ ప్రేమ ప్రచించగానే
దృఢమాయె నా మదిలో – ఇక అంతయు వ్యర్థమని
నా జీవన గమనాన్ని నీ వైపు మలచి
నీ అడుగులలో నే నడచి
నీ ప్రియమైన ప్రేమగ ఇలలో జీవించి
నీ కౌగిలిలో ఒదుగుదునే            ||నీవే||


Neeve Aasha Neeve Shwaasa
Neeve Dhyaasa Yesuvaa
Neeve Praanam Neeve Gaanam
Neeve Dhyaanam Nesthamaa
Thalachudune Naapai Kurisina Nee Madhura Premanu (2)
Nee Roopulone Nee Chethi Panigaa – Nanu Neevu Malachithive
Nee Shwaasathone Nee Mahima Korakai – Nanu Srujiyinchithive           ||Neeve||

Ihamuna Naa Kosagina – Ee Dhara Yentha Bhaagyamani
Thalachithi Ne Bhramachithi – Anthayu Naaku Sonthamani
Aashatho Nenu Parugedithi Ilalo Chelimikai
Prathi Hrudayam Swaardhamaaye
Premanu Premagaa Choope Manasokati Kaligina
Oka Premaina Kaana Raade            ||Neeve||

Hrudayamu Pulakinchenu – Nee Prema Prachinchagane
Dhrudamaaye Naa Madilo – Ika Anthayu Vyardhamani
Naa Jeevana Gamanaanni Nee Vaipu Malachi
Nee Adugulalo Ne Nadachi
Nee Priyamaina Premaga Ilalo Jeevinchi
Nee Kougililo Odugudune            ||Neeve||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply