యేసయ్య నామంలో

పాట రచయిత:
Lyricist:

 


యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
నమ్మితే చాలు నీవు – పొందుకుంటావు శక్తిని (2)        ||యేసయ్య||

పాపాలను క్షమియించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
పాపిని పవిత్రపరచే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

రోగికి స్వస్థతనిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
మనసుకు నెమ్మదినిచ్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

దురాత్మలను పారద్రోలే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
దుఃఖితులను ఆదరించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

సృష్టిని శాసించగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
మృతులను లేపగలిగిన – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||

పాతాళాన్ని తప్పించే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం
పరలోకానికి చేర్చే – శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం (2)        ||యేసయ్య||


Yesayya Naamamlo Shakthi Unnadayyaa
Shree Yesayya Naamamlo Shakthi Unnadayyaa
Nammithe Chaalu Neevu – Pondukuntaavu Shakthini (2)        ||Yesayya||

Paapaalanu Kshamiyinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Paapini Pavithraparache – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Rogiki Swasthathanichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Manasuku Nemmadinichche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Duraathmalanu Paaradrole – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Dukhithulanu Aadarinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Srushtini Shaashinchagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Mruthulanu Lepagaligina – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

Paathaalaanni Thappinche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam
Paralokaaniki Cherche – Shakthi Kaliginadi Yesayya Naamam (2)        ||Yesayya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

  1. Amen
    Super song,👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😊👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

Leave a Reply

%d bloggers like this: