యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
ఎంతో ఎంతో మంచిది (2)
మహోన్నతుడా నీ నామమును
స్తుతించుటయే బహు మంచిది (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా           ||యేసూ ప్రభుని||

విలువైన రక్తము సిలువలో కార్చి
కలుషాత్ముల మమ్ము ప్రభు కడిగెను (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||

ఎంతో గొప్ప రక్షణనిచ్చి
వింతైన జనముగా మేము చేసెను (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||

మా శైలము మా కేడెము
మా కోటయు మా ప్రభువే (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||

ఉన్నత దుర్గము రక్షణ శృంగము
రక్షించువాడు మన దేవుడు (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||

అతిసుందరుడు అందరిలోన
అతికాంక్షనీయుడు అతి ప్రియుడు (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||

రాత్రింబవళ్లు వేనోళ్లతోను
స్తుతించుటయే బహుమంచిది (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా         ||యేసూ ప్రభుని||


Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
Entho Entho Manchidi (2)
Mahonnathudaa Nee Naamamunu
Sthuthinchutaye Bahu Manchidi (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Viluvaina Rakthamu Siluvalo Kaarchi
Kalushaathmula Mammu Prabhu Kadigenu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Entho Goppa Rakshananichchi
Vinthaina Janamugaa Mamu Chesenu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Maa Shailamu Maa Kedemu
Maa Kotayu Maa Prabhuve (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Unnatha Durgamu Rakshana Shrungamu
Rakshinchuvaadu Mana Devudu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Athi Sundarudu Andarilona
Athi Kaankshaneeyudu Athi Priyudu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

Raathrimbavallu Venollathonu
Sthuthinchutaye Bahu Manchidi (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa           ||Yesu Prabhuni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply