నమ్మకమైన దేవుడవైన

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson


నమ్మకమైన దేవుడవైన నీవే చాలు యేసయ్యా (2)
నేనేమైయున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా (2)
ఇంకేమి కోరుకోనయ్యా (2)        ||నమ్మకమైన||

ఆప్తులైన వారే హాని చేయచూసినా
మిత్రులే నిలువకుండినా (2)
న్యాయము తీర్చే నీవు నాకుంటే (2)
చాలు యేసయ్యా (2)        ||నమ్మకమైన||

జ్ఞానమంత చూపి శక్తి ధారపోసినా
నష్టమే మిగులుచుండినా (2)
శాపము బాపే నీవు నాకుంటే (2)
చాలు యేసయ్యా (2)        ||నమ్మకమైన||

కష్ట కాలమందు గుండె జారిపోయినా
గమ్యమే తెలియకుండినా (2)
సాయము చేసే నీవు నాకుంటే (2)
చాలు యేసయ్యా (2)        ||నమ్మకమైన||


Nammakamaina Devudavaina Neeve Chaalu Yesayyaa (2)
Nenemaiyunnaa Ae Sthithilo Unnaa (2)
Inkemi Korukonayyaa (2)      ||Nammakamaina||

Aapthulaina Vaare Haani Cheyachoosinaa
Mithrule Niluvakundinaa (2)
Nyaayamu Theerche Neevu Naakunte (2)
Chaalu Yesayyaa (2)      ||Nammakamaina||

Gnaanamantha Choopi Shakthi Dhaaraposinaa
Nashtame Miguluchundinaa (2)
Shaapamu Baape Neevu Naakunte (2)
Chaalu Yesayyaa (2)      ||Nammakamaina||

Kashta Kaalamandu Gunde Jaaripoyinaa (2)
Gamyame Theliyakundinaa (2)
Saayamu Chese Neevu Naakunte (2)
Chaalu Yesayyaa (2)      ||Nammakamaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: